Planerad utbildning HT18

Till hösten planerar Xenter att tillsammans med arbetslivet starta en tvåårig YH-utbildning, Content Manager. En utbildning som riktar in sig mot det stora behovet för företag och organisationer att bygga sitt varumärke, nå en ökad omsättning och skapa engagemang med innehåll (Content) i olika digitala kanaler såsom exempelvis  sociala medier och webb.

Nu söker vi företag som vill vara med i utformingen av utbildningen, häng med.

Yrkeshögskoleutbildning Content Manager

 

Inledning

Xenter Yrkeshögskola i Botkyrka Kommun, Tumba, utbildar sedan 2004 kvalificerad kompetens för arbetslivet. YH-utbildningar svarar mot en verklig efterfrågan inom arbetslivet och innehållet skapas därför av branschen och dess behov av kompetens. Utbildningslängden är vanligtvis mellan 1-3 år, finansieras med statliga medel och är avgiftsfri för studerande och företag.

Våra viktigaste utbildare är företag/organisationer som verkar i branschen och om behov finns så kommer Xenter, till Myndigheten för Yrkeshögskolan, ansöka om att söka utbildningen med start hösten 2018.

Nu undersöker Xenter efterfrågan på yrkesrollen:

Content Creator/Manageren person som ska arbeta med de digitala och sociala medierna och skapa, analysera och optimera innehåll som lyfter varumärket, men som också skapar engagemang och i slutändan också ökad omsättning. Denna person kan arbeta på en byrå, men också för enskilda företag, beroende på efterfrågan och behov.

Kompetenskrav

Yrkesrollen syftar till att förstå varumärkets själ och förkroppsliga den i digitala kanaler. Inledande branschkontakter har bland annat uttryckt efterfrågan på bland annat följande kompetenser.

Varumärke – att kunna förstå varumärket och skapa content till olika målgrupper

Produktion/kommunikation – kunna målgruppsanpassa text och bild/rörlig bild/ljud i olika kanaler

Projektledning – projektleda ett kommunikationsprojekt från ax till limpa

Digitala plattformar – kunna publicera, analysera och optimera i olika digitala kanaler

Analys/Optimering – kunna analysera det vi gör och optimera det

 

Arbetslivets efterfrågan – vi behöver din hjälp

För att utbildningen ska uppnå hög kvalitet och leda till anställningsbara personer är det kanon om du vill vara med och påverka utbildningens utformning. Även övriga synpunkter är av stort intresse. Dessa synpunkter kommer ligga till grund för utbildningens utformning.

Om du vill påverka utbildningen i ännu högre utsträckning, till exempel genom att ingå i ledningsgrupp, utforma eller hålla i kurser eller ta emot praktikanter, är det förstås ännu bättre. Alla former av engagemang från arbetslivet uppskattas och stärker näringslivets inflytande. Samt få ut människor med just den kompetens som behövs och efterfrågas.

 

Hör av dig om du kan och vill vara med genom att kontakta oss på

Andreas Stockhaus, researcher         Claudia Virtanen, kommunikatör

Andreas.stockhaus@xenter.se           claudia.virtanen@xenter.se

070-593 67 53                                                                   070-188 69 41  

Avsiktsförklaring
Hur kan du som företag delta?