Programmering

Programmering av Lego-robot

Programmeringens grunder

För dig som aldrig har jobbat med programmering tidigare börjar vi här från början för att hjälpa dig att jobba mot målen i kursplanen inom programmering, som börjar gälla HT-18. Vi leker med spelliknande programmeringssystem och provar olika robotar.  Kursen finns i tre storlekar beroende på budget, tid och förutsättningar.

MakerSpace

Du som undervisar i kreativa ämnen har här en chans att lära dig programmera samtidigt som du kan släppa lös kreativiteten, genom att kombinera mikrodatorer med material som skrivs ut i 3D, eller skärs till i Xenters vektorstyrda skärbord. Vi jobbar också med media som rörlig bild och digitalt ljud. Kursen finns i tre storlekar beroende på budget, tid och förutsättningar.

Högre matematik med stöd av IT

Kursen behandlar hur man kan använda programmering för att göra beräkningar och lösa matematiska problem som skulle vara svårlösta eller ta lång tid att beräkna på annat sätt. Några exempel är kortaste sträckan mellan ett flertal punkter, löpande medelvärde och numeriska lösningar på komplexa ekvationer. Kursen finns i tre storlekar beroende på budget, tid och förutsättningar.

Färdigplanerade lektionssystem

De stora IT-företagen (Apple, Google, Facebook m.fl) har insett behovet av kompetens i framtiden och har ägnat stora resurser åt att skapa kompletta lektionsplaneringar till dig som ska nå de nya programmeringsmålen i kursplanen HT-18. Vi hjälper dig att hitta de bästa resurserna och materialet för att komma igång. Kursen finns i tre storlekar beroende på budget, tid och förutsättningar.