Programmering

Programmering av Lego-robot

Programmeringens grunder F-3

Målgrupp: Lärare år f-3 (Inga förkunskaper behövs)

Max antal deltagare: 20

Material som deltagarna förväntas ha med sig: iPad, Androidplatta eller PC/mac

Material som deltagarna får använda under kursen: LEGO WeDo

Tid: 5 pass á 90 min med uppgifter som pedagogen kan utföra med elever mellan passen. Räkna med cirka 18 timmars arbete totalt.

Innehåll: Vi studerar de allra första grunderna och principerna med hjälp av enkla robotar gjorda av  LEGO WeDo. Vi använder också appar och webbapplikationer för att programmera spel och animationer på skärmen. Exempel på appar som används detta är Scratch Jr, Lightbot och Blockly som alla använder drag-and-drop system vilket ger en god förförståelse för datalogiskt tänkande.

Centralt innehåll: Alla mål i Fysik och Teknik går att jobba med med hjälp att dessa robotsystem, medföljande lärarhandledning och/eller lite fantasi. Det går också att bearbeta mål från Biologi och Kemi

Programmeringens grunder 4-6-teknik

Målgrupp: Tekniklärare år 4-6 (inga förkunskaper om programmering krävs men en viss begreppsförståelse underlättar)

Max antal deltagare: 20 st

Material som deltagarna förväntas ha med sig: iPad eller PC/mac

Material som deltagarna får använda under kursen: LEGO Mindstorms, Arduino och MicroBit.

Material som deltagarna får med sig efter kursen: Xenter hjälper till att skaffa materialet som vi har jobbat med till den egna skolan eller låna material från Xenter.

Tid: 4 pass á 90 min med uppgifter som pedagogen kan utföra med elever mellan passen. Räkna med cirka 14 timmars arbete totalt.

Innehåll: Vi börjar lära oss lite om villkorsstyrd programmering och skriver vår första IF-sats. Vi gör även robotarna/mikrodatorerna mer levande genom att låta dem ta emot information från omgivning genom olika sensorer. Vi lär oss att koppla och styra olika elektronikkomponenter så som LED, DC/servomotorer och displayer.

Som avslutning på kursen får deltagarna vara ett pass i Xenters mekatroniklabb och pröva på att köra och programmera en fullstor ABB-robotarm.

Centralt innehåll: Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Programmeringens grunder 7-9 -teknik

Målgrupp: Tekniklärare år 7-9 (Någorlunda erfarenhet inom elektronik är att föredra)

Max antal deltagare: 20 st

Material som deltagarna förväntas ha med sig: iPad, Androidplatta eller PC/mac

Material som deltagarna får använda under kursen: LEGO Mindstorms, Arduino och MicroBit.

Tid: 4 pass á 90 min med uppgifter som pedagogen kan utföra med elever mellan passen. Räkna med cirka 14 timmars arbete totalt.

Innehåll: Vi utgår från textbaserad kod men tar hjälp av system som paketerar koden till begripliga block så att vi kan komma framåt. Vi jobbar vidare med vilkorsstyrd programmering och kommer in på hur data från t.ex. sensorer också kan lagras i variabler, arrayer och objekt. Detta får en tydlig koppling till matematik som man redan arbetar med i denna ålder i skolan.

Centralt innehåll: Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras

Programmering i matematik 4-6

Målgrupp: Matematiklärare år 4-6  (inga förkunskaper om programmering krävs men en viss begreppsförståelse underlättar)

Max antal deltagare: 20

Material som deltagarna förväntas ha med sig: Egen dator

Material som deltagarna får med sig efter kursen: Lektionsplanering och Webbaserade resurser

Tid: 4 pass á 90 min med uppgifter som pedagogen kan utföra med elever mellan passen. Räkna med cirka 14 timmars arbete totalt.

Innehåll: Vi använder blockprogrammering för att förstå hur algoritmer (serier av kommandon som löser ett problem) kan skapas, ändras och användas för att skapa animationer, matematiska spel och övningar på skärmen.

Centralt innehåll: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer

Programmering i matematik 7-9

Målgrupp: Matematiklärare år 7-9  (inga förkunskaper om programmering krävs men en viss begreppsförståelse underlättar)

Max antal deltagare: 20

Material som deltagarna förväntas ha med sig: Egen dator

Material som deltagarna får med sig efter kursen: Lektionsplanering och Webbaserade resurser

Tid: 4 pass á 90 min med uppgifter som pedagogen kan utföra med elever mellan passen. Räkna med cirka 14 timmars arbete totalt.

Innehåll: Kursen behandlar hur man kan använda programmering för att göra beräkningar och lösa matematiska problem som skulle vara svårlösta eller ta lång tid att beräkna på annat sätt. Vi använder blockprogrammering och språket Python som grund och en del av kursen går ut på att lära sig grunderna i detta språk. I fortsättningskurserna går vi in på problemlösning och presentation av problem som: Kortaste sträckan mellan ett flertal punkter, löpande medelvärde, koordinatsystem, numeriska lösningar på ekvationer med mera.

Centralt innehåll: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. Programmering i olika programmeringsmiljöer.