Projektarkiv

På uppdrag av Botkyrka kommun bedrev Lärcentra – kreativitet och lärande kompetensutveckling, seminarier, workshops, distansutbildning och projekt med inriktning mot lärmodeller samt IT- och mediepedagogik.

Utbildningsdesign

Xenter bedrev ett särskilt arbete där begrepp och modeller för lärande prövades och utvärderades. Uppdraget bestod i att utveckla olika former för lärande samt se till så att dessa kunde användas på Xenter och för de prioriterade målgrupperna inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. I uppdraget ingick även att vara samarbetspartner och leverantör av interna utbildningar inom området lärmodeller.

IT- och mediepedagogik

Xenters Lärcentra hade unika resurser för IT- och mediepedagogik genom våra radio- och TV-studior samt för programmering hade vi tre labb:

  • First Lab: Lego Education
  • Second Lab: Styr- och regler inkl. industrirobot,
  • Third Lab: Hydraulhiss.

Lärcentrat tog emot grupper från vuxna till förskola och skräddarsydde workshops utifrån ålder, syfte, nationella kursplaner med mera.

Xenter Lärcentra arrangerade First Lego League – ett projekt för att främja programmeringskunskaper för unga.

Inom ramen för Skapande skola och Kulturella allemansrätten genomförde vi mediepedagogiska aktiviteter på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen. Målgruppen var elever från årskurs 2-8. Se vidare i Lärcentra-menyn för respektive område.

Varje år besökte mer än 2 000 botkyrkabor dessa verksamheter.

Läs mer

Kurser, seminarier och workshops

Inom ramen för lärmodeller och IT- och mediepedagogik arrangerar vi kurser, seminarier och workshops. Innehåll och upplägg skräddarsys enligt önskemål.

Läs mer
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.