Robot-SFI

Sfi - framtidens lärande 12102016

Under hösten 2016 till våren 2017 har Xenter och SFI i Botkyrka haft ett unikt samarbete i projektet Robot-SFI. Målet var att hjälpa nyanlända att snabbare komma ut i atbetslivet eller i fortsätta studier. Detta genom att varva svenskaundervisning med teknik och mycket praktisk lärande. Ett snabbspår till att kunna försörja sig och klara sig själv i det svenska samhället.

Många nyanlända på kursen har sedan tidigare studier och arbeten i sina före detta hemländer en teknikkompetens. Genom Xenters och SFI:s lärmodell "Aktivt lärande genom praktiskt arbete" får eleverna en enklare och snabbare utveckling i dels det svenska språket och dels genom att lära sig de svenska begreppen för tekniken. Det ger dem ett snabbspår ut i arbetslivet och samhället med en kompetens som arbetslivet behöver. Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) tar det åtta år innan 50% av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Det är därför angeläget att arbeta med att förkorta etableringstiden.

Det är inte bara läsa, utan vi får arbeta praktiskt och prata mycket. Det har gett mig behörighet att studera vidare på Xenter. Detta på endast ett år, säger Hammed Adedovin, elev. 

För Mohamed Akhayad, elev på kursen, har det varit en snabb utveckling till att klara sig själv i det svenska samhället.

Förut kunde jag inte prata eller berätta själv. Jag var tvungen att ha med mig min fru eller boka en tolk. Nu kan jag klara mig själv.

Av de 14 eleverna är det i dagsläget 50% som är kvalificerade att till att söka sig vidare till Xenters olika yrkeshögskoleutbildningar. Nio av dem har redan sökt. Det gäller främst de ettåriga utbildningarna "Servicetekniker för storköksmaskiner" och "Hisstekniker", men även den tvååriga utbildningen IT-säkerhetstekniker.

Branschen ser positivt till utbildningen då den är ett snabbspår ut i arbetslivet. 

Utbildningen ger branschen kompetent personal och behovet är stort, berättar Per-Anders Johansson på Wexiodisk, som är med i ledningsgruppen för YH-utbildningen "Servicetekniker för storköksmaskiner" 

Vill du veta mer om utbildningen kan du se filmen nedan eller kontakta Corina Neuhofer på 0701 80 57 14, corina.neuhofer@xenter.se