Samarbetspartners

InnoXenters samarbetspartners

Föreningen Företagarna Botkyrka-Salem

Kontaktperson/Ordförande: Kurt Ståhl

E-post: kurt.stahl@karisma.se

Tel: 073-946 58 05