Sandra Mattsson, Bild och Form - Animation

Korta frågor om din tid på skolan:

Vad tycker du är bäst med att gå på Xenter?
 – De två heldagarna med bild är bäst! Det är skönt att kunna stå och måla/rita/arbeta länge utan att oroa sig att man snart måste plocka undan. Det blir en längre aktiv tid än om man hade haft det utspritt över hela veckan. Lärarna från Xenter har bara bild,  de behöver inte lära ut  i andra ämnen utan kan istället fokusera bara på bildklasserna och våra ämnen. Det blir mer planerade uppgifter på det sättet, och mer fokus på oss elever.
 
Tycker du att du får utvecklas? Hur i sådana fall?
Jag får utvecklas på så många sätt. Inte bara genom lektioner och lärare, men också genom att  få vistas bland så många andra människor med så mycket talang. Det har hjälpt till något otroligt! Jag kunde se en personlig utveckling i min egen konst bara efter några veckor i ettan, bara för att jag lärt mig så mycket från mina klasskamrater! 
 
Vad tycker du om lärarna och deras bemötande av dig som elev?
Det jag älskar med skolan, och det som för mig hjälper till att växa, är den frihet våra bildlärare ger oss. De kan ge oss en uppgift, till exempel att göra ett självporträtt. Om jag inte känner mig bekväm med att synas på detta porträtt, eller hellre vill måla mig själv som ett djur, så får jag det. Man får friheten att tänja på gränserna när det gäller uppgifter, så länge man frågar och kommer med en anledning.
 
Ni brukar få arbeta med riktiga utställningar?
Ja, varje år får treorna på animation göra en riktigt utställning på Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. Vi får själva vara med och både planera utställningen, skapa ett eget tema och självklart ta fram vårt eget verk.
Just nu har vi ett projekt, en utställning, där våra enda gränser är att temat är Frihet och hur stor konsthallen är. Annars så får vi fria tyglar att göra vad vi vill!

Sandra Mattsson
Foto: 
Lars Heydecke

Möt flera av våra elever

Gymnasium

Gymnasium