Seminarier och Xpira

 

Seminarier

Kunskap ger ofta de bästa förutsättningarna för att lyckas med det mesta som vi företar oss. Vill du som företagare lära dig mer om regelverk, exempelvis inom ekonomi och juridik? Eller vill du hitta din målgrupp och var du bäst kan nå dem på ett effektivt sätt?

I samarbete med föreningen Företagarna Botkyrka-Salem, kommer InnoXenter att erbjuda en hel serie med kunskapslyftande seminarier och workshops, som alla företagare i Botkyrka kommun är välkomna att delta i.
 

Följande seminarier och workshops kommer att genomföras hos InnoXenter:

  • Nya affärsmodeller
  • Grundläggande företagsekonomi
  • Juridik och avtal
  • Presentations- och säljteknik
  • Morgondagens marknadsföring i den digitala världen
  • Marknadsföring på sociala medier
  • Idéutveckling i nya former – Tankebryggan
  • Produktion av Film och Animation
  • Prototyping med 3D-teknik

Seminarierna börjar under november månad, vi återkommer med exakta tidpunkter för samtliga utbildningstillfällen. Besök gärna vårt kalendarium för att läsa om vilka företagsevent som händer i kommunen.

Xpira

Xpira är ett företagsidéinriktat program för dig som har en affärsplan och drömmer om att bli företagare, men som ännu inte hunnit starta ditt företag.
Genom individuell coachning, nätverkande, föreläsningar och ditt eget engagemang och driftighet ska det tolv månader långa programmet leda till långsiktigt ekonomiskt stabila företag i Botkyrka kommun. 
 
För att bli beviljad en plats hos Xpira måste du först presentera din affärsplan och din entreprenöriella förmåga inför en grupp sakkunniga ur näringslivet. Utifrån din presentation bedömer de sakkunniga om du blir antagen till programmet.