SFI

SFI och Xenter har sedan fler år tillbaka haft olika samarbeten med medborgaren i fokus och att få ut deltagare snabbare ut i arbetslivet och det svenska samhället.

I flikarna till vänster kan du läsa mer om de projekt vi haft under våren 2017.
 

SFI Svenska för företagare i samarbete med Xenter Lärcentra. Se filmen om samarbetet.

 
 
SFI i samarbete med XenterMekatronik genom Robotstyrning
Vill du veta mer kontakta Björn Benbasat på 070-188 69 31, bjorn.benbasat@xenter.botkyrka
Här kan du se vår korta film om Svenska för företagare, SFE.

SFI – Academic Power
Academic Power är en utbildning för utländska akademiker med fokus på deltagarnas bakgrund, berättelser och kompetenser. I samarbete med Xenter får eleverna arbeta med digitala medier som verktyg för att öva språket, framför allt det muntliga. Vid ett antal tillfällen besöker de Xenter och där emellan arbetar de på SFI med förberedelser av texter som de använder i övningar och slutproduktion. För att öva språk och digital teknik har de bla. skrivit dikter som de spelat in och bildsatt. De har med hjälp av greenscreen-teknik förflyttat sig till en plats i sitt hemland och beskrivit den. I övningarna har eleverna möjlighet att göra så många inspelningar de vill tills de är nöjda med sitt uttal. Vid inspelning av berättarröst för den sista produktionen som är en ”digital historia” är det vanligt att det blir många inspelningar (6-36 omtagningar är vanligt) innan de blir nöjda och kan lägga samman bild, berättarröst och musik till en färdig film. Alla filmer visas vid ett tillfälle på storbild med publik. Några av studenterna berättar då också live om arbetsprocessen. Filmernas tyngdpunkt är information som kan vara relevant att visa som ett komplement till skriftligt CV vid jobbansökan.
 
SFIyrkesspår
SFI:s yrkesspår: Barn och fritid, Vård och omsorg samt Företagande och service har under våren 2016 prövat på att arbeta med ”digitala historier” i samarbete med Xenters mediepedagoger. Varje yrkesspår besöktes av en mediepedagog som visade och berättade vad det hela skulle resultera i samt hur eleverna skulle förbereda sig. Tillsammans med sin SFI-lärare förberedde de sina berättelser i text samt förberedde fem passande bilder/foton. På Xenter fick varje elev enskilt spela in sin röst/text. Med detta moment kunde eleverna spela in lyssna och spela in igen tills de var nöjda med den muntliga presentationen. I enkelt redigeringsprogram har de sedan lagt samman bilder, röst och musik till en färdig film. I deras berättelser får vi veta lite om deras bakgrund, studier, familj och yrkeserfarenheter samt framtidsdrömmar. 


Ungdomsgruppen SFI
Vid fem tillfällen under fem veckor har tre olika grupper SFI-studenter i åldern 20-25 år besökt Xenter. Med hjälp av olika medieuttryck har studenterna övat Svenska. Både genom att kommunicera med varandra vid grupparbeten och genom att göra intervjuer samt prata i medieproduktioner. Under övningarna fick studenterna möjlighet att lyssna på sin egen röst och gör omtagningar tills de var nöjda. Vid redigering lyssna och förstå svar från intervjuer.
Det hela avslutades med att studenterna visade upp en gemensam produktion de alla varit delaktiga i för inbjuden publik. Vid visningen berättade studenterna live på Svenska om hur de jobbat och med vad samt vad de tyckte att de lärt sig. Här nedan kan du se magasinprogrammet ”fem saker om Sverige” samt ett bildspel från de fem tillfällena.

Ungdomsgruppens Yrkesreportage

Fyra saker om Sverige

Bildspel SFI