SFI Tidning

Hösten 2017 skapades 7:an, en tidning av elever för elever på SFI i Botkyrka.  Våren 2018 kom det 3:e numret av publikationen. Redaktionen består av lärare och elever från inriktningen SVA-yrke i samarbete med mediepedagoger från Xenter. Inför varje nummer diskuteras ett tema fram tillsammans med deltagarna. Texterna är skrivna av elever om ämnen som kan vara intressanta för målgruppen och även passa kursmålen. 

I det senaste numret intervjuades tidigare elever från yrkesspåren om vad som hände efter studierna. Det finns också ett längre reportage om yrkesvägledaren, en text om det kommande valet och vem som får rösta. Samt lättare läsning som recept och krönikor. I projektet får elever både öva sig på att skriva olika typer av texter samt hantera digitala verktyg. Vid redaktionsmöten och insamlandet av texter och material övas också det talade språket.  I arbetet med tidningen detta år har det fokuserats på demokrati. Tidningen trycks på Xenter.