SFI Vård och Omsorg

vardvarlden

Under vårterminen 2017 har lärare och elever från yrkespåren Sfi D och Sva grund Vård och Omsorg och Barn och Fritid arbetat med olika språkutvecklande medieprojekt i samarbete med Xenter. De har använt sig av digitala verktyg bland annat för att spela in ljud och skapa filmer om relevanta situationer inom sitt yrkesområde. Syftet har varit att utifrån kursämnet jobba digitalt för att utveckla språket både muntligt och skriftligt på ett nytt och varierat sätt.

Genom olika övningar har eleverna tränat på sin muntliga produktion och interaktion och i grupparbetet klarat av att enbart kommunicera på svenska. Fokus på ljudinspelningarna har varit att förbättra uttalet och använda ett större ordförråd. I smågrupper har eleverna förberett sig genom att skriva manus och jobba fram Storyboards för olika dilemman och situationer som kan uppstå inom vårdyrket. Med hjälp av filmteknik (greenscreen) har grupperna skapat realistiska miljöer för filmens innehåll. Vid inspelning och redigering tränas uttal och ord med anknytning till yrket.

 - Det här har gett eleverna chans att komma ut i verkliga arbetssituationer och möta framtida arbetskollegor. De har fått arbeta praktiskt med språket, inte bara läsa i böcker. Samarbetet med Xenter har varit givande och vi ser fram emot att kunna fortsätta arbetet även i höst, berättar My Kristiansson, lärare SFI och engagerad projektledare för samarbetet. 

Sva grund eleverna har även gjort intervjuer med personal (framförallt undersköterskor) ute på vårdverksamheter i olika kommuner. På så sätt har de fått möjlighet att komma i direkt kontakt med yrkeslivet och arbetsplatserna. Detta har varit en övning i att ta initiativ och kontakt på egen hand inför deras framtidsarbete.

Några av filmproduktionerna visades också upp för en publik (100 pers). Då framträdde eleverna live och berättade på svenska om hela processen runt arbetet med film och ljudskapande. Detta gav ytterligare anledning att använda det muntliga språket och dessutom i skarpt läge.

Vi har också visat två biofilmer på Tumbascenen (två visningar vid varje tillfälle) för alla SFI grupper. En grupp lärare från SFI + Xenters mediepedagoger (filmvetare) har tillsammans planerat vilka filmer och satt ihop filmhandledning till lärarna. Filmer de sett är  Den bästa sommaren och Måste gitt

Se bilderna och filmen nedan för mer information.

olika_scener_om_vardyrket