SFI Vård och Omsorg

I samarbete med Xenter har lärare och elever från yrkespåren på Vård och Omsorg och Barn och Fritid arbetat med olika språkutvecklande medieprojekt. Under kurserna "SFI D" och "SVA grund" har eleverna använt sig av digitala verktyg för att spela in ljud och skapa filmer om relevanta situationer inom sitt yrkesområde.

 
Syftet har varit att utifrån kursmålen jobba digitalt för att:
  • utveckla språket, yrkessvenska, både muntligt och skriftligt på ett nytt och varierat sätt
  • fördjupa elevernas digitala kompetens så att det kan ge stöd åt deras personliga ledarskap
  • stärka studiernas koppling till verkligheten dvs öka elevernas omvärldskunskap

Genom olika övningar har eleverna tränat på sin muntliga produktion och interaktion och i grupparbetet klarat av att enbart kommunicera på svenska. Fokus på ljudinspelningarna har varit att förbättra uttalet och använda ett större ordförråd. I smågrupper har eleverna förberett sig genom att skriva manus och jobba fram Storyboards för olika dilemman och situationer som kan uppstå inom vårdyrket. Med hjälp av filmteknik (greenscreen) har grupperna skapat realistiska miljöer för filmens innehåll. Vid inspelning och redigering tränas uttal och ord med anknytning till yrket.

– Det här har gett eleverna chans att komma ut i verkliga arbetssituationer och möta framtida arbetskollegor. De har fått arbeta praktiskt med språket, inte bara läsa i böcker. Samarbetet med Xenter har varit givande och vi ser fram emot att kunna fortsätta arbetet även i höst, berättar My Kristiansson, lärare SFI och engagerad projektledare för samarbetet. 

Eleverna  på "SVA grund" har även gjort intervjuer med personal (framförallt undersköterskor) ute på vårdverksamheter i olika kommuner. På så sätt har de fått möjlighet att komma i direkt kontakt med yrkeslivet och arbetsplatserna. Detta har varit en övning i att ta initiativ och kontakt på egen hand inför deras framtida arbete.

Några av filmproduktionerna visades också upp för en publik (100 personer). Då framträdde eleverna och berättade på svenska om hela processen runt arbetet med film och ljudskapande. Detta gav ytterligare anledning att använda det muntliga språket och dessutom i skarpt läge. Filmvisningen inför publik gör också att eleverna reflekterar kring lärprocessen.

Vi har också visat två biofilmer på Tumbascenen (två visningar vid varje tillfälle) för alla SFI grupper. En grupp lärare från SFI + Xenters mediepedagoger (filmvetare) har tillsammans planerat vilka filmer och satt ihop filmhandledning till lärarna. Filmer de sett är  Den bästa sommaren och Måste gitt

Se bilderna och filmerna nedan för mer information.