Terminstider 2015 - 2017

Servicetekniker för storköksmaskiner

utb nr 201513500-1     

 
 
Termin 1 2016 08 29 - 2016 12 30      18v
Termin 2 2017 01 02 - 2017 06 02     22v
 

Expo-, skylt- och storbildsproducent

utb nr 201408220-1

Termin 1 2015 08 31 - 2015 12 25 17 v
Termin 2 2016-01-04 - 2016 06 10 23 v
Termin 3 2016-08-22 - 2016 12 23 18 v
Termin 4 2017-01-09 - 2017-06-09 22 v
 

Expo- skylt- och storbildsproducent

utb.nr  201408220-2

Termin 1 2017 01 - 2017 06 17 v
Termin 2 2017 08 - 2017 12 23 v
     
 

 

 

Livesändningsspecialist

utb.nr utb. Nr  201502860-1

Termin 1 2016 08 29 - 2016 12 30     18v
Termin 2 2017 01 02 - 2017 06 16   24v
Termin 3 2017 08 21 - 2017 12 22 18v
     
 

Redovisningsekonom (REDEK)

utb.nr 201320640-2

Termin 1 2015 08 24 – 2015 12 18 17 v
Termin 2 2016 01 04 – 2016 06 10 23 v
Termin 3 2016 08 22 – 2016 12 23 18 v
Termin 4 2016 12 27 – 2017 05 26 22 v
 

IT-säkerhetstekniker

utb.nr 201504550-1

Termin 1 2016 08 29 - 2016 12 30     18v
Termin 2 2017 01 02 - 2017 06 02    22v
     
     
 

Fastighetsförvaltare (FASTEK)

utb.nr 201319750-2

Termin 1 2015 08 31 - 2015 12 18 16 v
Termin 2 2015 12 28 - 2016 06 10 24 v
Termin 3 2016 08 29 - 2016 12 30 18 v
Termin 4 2017 01 02 - 2017 06 02 22 v
 

Fastighetstekniker

utb. nr 201516250-1

Termin 1 2016 08 29 - 2016 12 30     18v
Termin 2 2017 01 02 - 2017 06 02    22v
     
 

Trycksaksproducent

utb. nr 201215110-2

Termin 1 2015 08 17 - 2015 12 18     18 v
Termin 2 2016 01 04 - 2016 06 17    24 v
Termin 3 2016 08 15 - 2016 12 16    18 v
 
 

Operatör grafisk produktion

utb nr 201515270-1     

Termin 1 2017 01 - 2017 06   
 

Hisstekniker, installation, reparation och service

utb nr 201406740-2

Termin 1 2016 08 29 - 2016 12 30    18 v
Termin 2 2017 01 02 - 2017 06 02   22 v

3D-tekniker

utb nr 201413990-1

Termin 1 2015 08 24 - 2015 12 18     17 v
Termin 2 2015 12 28 - 2016 06 03   23 v
Termin 3 2016 08 29 - 2016 12 30 18 v
Termin 4 2017 01 02 - 2017 06 02 22 v

3D-tekniker

utb nr 201413990-2

 
Termin 1 2016 08 22 - 2016 12 30    19 v
Termin 2 2017 01 02 - 2017 05 26  21 v
Termin 3 2017 08 28 - 2017 12 29 18 v
Termin 4 2018 01 01 - 2018 06 01 22 v