Terminstider Automationsspecialist

Automationsspecialist 2020      

Utbildningsnummer: YH00977-2019-2      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v  

Termin 3     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 4     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  


Automationsspecialist 2021      

Utbildningsnummer: YH00977-2019-3      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  

Termin 3     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 4     2023-01-09 – 2023-05-26     100 p, 20 v  


Automationsspecialist 2022     

Utbildningsnummer: YH00977-2019-4     

Termin 1     2022-08-29 – 2023-01-13     100 p, 20 v  

Termin 2     2023-01-16 – 2023-06-02     100 p, 20 v  

Termin 3     2023-08-21 – 2024-01-05     100 p, 20 v  

Termin 4     2024-01-08 – 2024-05-24     100 p, 20 v