Terminstider Elkonstruktör

Elkonstruktör, Distans, Deltid 50 %
utb nr YH00994-2019-1    
Termin 1 2019-08-19 – 2020-01-10 21 v, 52,5 yhp
Termin 2 2020-01-13 – 2020-06-19 23 v, 57,5 yhp