Terminstider Elkonstruktör

Elkonstruktör 2019      

Utbildningsnummer: YH00994-2019-1      

Termin 1     2019-08-19 – 2020-01-10     52,5 p, 21 v  

Termin 2     2020-01-13 – 2020-06-19     57,5 p, 23 v  

Termin 3     2020-08-24 – 2020-12-25     45 p, 18 v  

Termin 4     2020-12-28 – 2021-06-02     56 p, 23 v  

Termin 5     2021-08-23 – 2022-01-21     55 p, 22 v  

Termin 6     2022-01-24 – 2022-06-10     50 p, 20 v  


Elkonstruktör 2020      

Utbildningsnummer: YH00994-2019-2      

Termin 1     2020-08-17 – 2021-01-21     57 p, 23 v  

Termin 2     2021-01-22 – 2021-06-18     53 p, 21 v  

Termin 3     2021-08-23 – 2021-12-22     44 p, 18 v  

Termin 4     2021-12-23 – 2022-05-27     56 p, 23 v  

Termin 5     2022-08-22 – 2023-01-20     55 p, 22 v  

Termin 6     2021-01-23 – 2023-06-09     50 p, 20 v