Terminstider Expo-, skylt- och storbildsproducent

Expo, skylt- och storbildsproducent   

utb nr 201408220-1

Termin 1 2015 08 31 - 2015 12 25 17 v
Termin 2 2016 01 04  - 2016 06 10 23 v
Termin 3 2016 08 22 – 2016 12 23 18 v
Termin 4 2017 01 09 – 2017 06 09 22 v
 


Expo, skylt- och storbildsproducent   

utb nr 201408220-2

Termin 1 2017 01 09  -  2017 06 09 22 v
Termin 2 2017 08 21  -  2017 12 22 18 v
Termin 3 2018 01 08  -  2018 06 08 22 v
Termin 4 2018 08 20  -  2018 12 21 18 v