Terminstider Fastighetstekniker

Fastighetstekniker (FASTIK)

utb nr 201516250-1
Termin 1 2016 08 29 – 2016 12 30 18 v
Termin 2 2017 01 02 – 2017 06 02 22 v
Termin 3 2017 08 28 – 2017 12 29 18 v
Termin 4 2018 01 02 – 2018 06 01 22 v

Fastighetstekniker (FASTIK)

utb nr 201516250-2
Termin 1 2017 08 28 – 2017 12 29 18 v
Termin 2 2018 01 08 – 2018 06 08 22 v
Termin 3 2018 08 20 - 2018 12 21 18 v
Termin 4 2019 01 01 - 2019 05 31 22 v