Terminstider Fibertekniker

Fibertekniker 2019
utb nr YH00755-2019-1    
Termin 1 2019-08-26 – 2020-01-10 20 v, 100 yhp
Termin 2 2020-01-13 – 2020-05-29 20 v, 100 yhp


Fibertekniker 2020

utb nr YH00755-2019-2

Termin 1 2020-08-24 – 2021-01-08 100 yhp 20 veckor

Termin 2 2021-01-11 – 2021-05-28 100 yhp 20 veckor