Terminstider IT-säkerhetsspecialist

IT-säkerhetsspecialist 2018      

Utbildningsnummer: YH00499-2018-1      

Termin 1     2018-08-27 – 2018-12-28     90 p, 18 v  

Termin 2     2018-12-31 – 2019-05-31     110 p, 22 v  

Termin 3     2019-08-19 – 2019-12-27     95 p, 19 v  

Termin 4     2019-12-30 – 2020-05-22     105 p, 21 v  


IT-säkerhetsspecialist 2019      

Utbildningsnummer: YH00499-2018-2      

Termin 1     2019-08-26 – 2020-01-10     100 p, 20 v  

Termin 2     2020-01-13 – 2020-05-29     100 p, 20 v  

Termin 3     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 4     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v  


IT-säkerhetsspecialist 2020      

Utbildningsnummer: YH00499-2020-1      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v  

Termin 3     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 4     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v 


IT-säkerhetsspecialist 2021      

Utbildningsnummer: YH00499-2020-2      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  

Termin 3     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 4     2023-01-09 – 2023-05-26     100 p, 20 v