Terminstider IT-säkerhetstekniker

IT- Säkerhetstekniker

utb nr 201504550-1
Termin 1 2016 08 29 – 2016 12 30 18 v
Termin 2 2017 01 02 – 2017 06 02 22 v
Termin 3 2017 08 21 -- 2017 12 29 19 v
Termin 4 2018 01 02 – 2018 05 25 21 v

IT- Säkerhetstekniker

utb nr 201504550-2
Termin 1 2017 08 28 – 2017 12 29 18 v
Termin 2 2018 01 08 – 2018 06 08 22 v
Termin 3 ej fastställt x v
Termin 4 ej fastställt x v