Terminstider IT-säkerhetstekniker

IT-säkerhetstekniker

utb.nr 201504550-1

Termin 1  2016 08 29 – 2016 12 30     18 v
Termin 2  2017 01 02 – 2017 06 02     22 v
Termin 3 2017 08 21 -- 2017 12 29 19 v
Termin 4 2018 02 02 –  2018 25 25 21 v


IT-säkerhetstekniker

utb.nr 201504550-2

Termin 1  2017 08 28 – 2017 12 29    18 v
Termin 2  2018 01 08 – 2018 06 08    22 v