Terminstider Lärarassistent

Lärarassistent 2020      

Utbildningsnummer: YH01220-2020-1      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v