Terminstider Storkökstekniker

Storkökstekniker

utb nr YH00450-2018-1
Termin 1 2018 08 27 – 2018 12 28 18 v
Termin 2 2018 12 31 – 2019 05 31 22 v