Terminstider Storkökstekniker

Servicetekniker för storköksmaskiner

utb nr 201513500-1
Termin 1 2016 08 29 – 2016 12 30 18 v
Termin 2 2017 01 02 – 2017 06 02 22 v

Servicetekniker för storköksmaskiner

utb nr 201513500-2
Termin 1 2017 08 28 – 2017 12 29 18 v
Termin 2 2018 01 02 – 2018 06 01 22 v