Terminstider VFX-artist

VFX-Artis
utb nr YH00755-2019-1    
Termin 1 2019-08-19 – 2020-01-10 21 v, 105 yhp
Termin 2 2020-01-13 – 2020-06-12 22 v, 110 yhp