Terminstider VFX-artist

Utbildning YH00818-2019-1

 
Terminstider 2019-2021
 
Termin 1 – 2019-08-19 – 2020-01-10, antal veckor 21 (105 YH-poäng).
 
Termin 2 – 2020-01-13 – 2020-06-12, antal veckor 22 (110 YH-poäng).
 
Termin 3 – 2020-08-17 – 2021-01-08, antal veckor 21 (105 YH-poäng).
 
Termin 4 – 2021-01-11 – 2021-06-11, antal veckor 22 (110 YH-poäng).
 
Termin 5 – 2021-08-16 – 2021-11-19, antal veckor 14 (  70 YH-poäng).