Terminstider VR-producent

VR-producent

utb nr 201607140-1
Termin 1 2017 08 28 – 2017 12 29 18 v
Termin 2 2018 01 08 – 2018 06 08 22 v
Termin 3 2018 08 27 – 2018 12 28 18 v
Termin 4 2018 12 31 – 2019 05 31 22 v