Till föräldrar och SYV

Här har vi samlat lite information om vårt estetiska program som kanske främst intresserar föräldrar och SYV. Det handlar om vad spetsutbildning innebär, förutsättningar kring högskolebehörighet och branchförutsättningar med mera.

Symbolbilder – öga och hand

De kreativa näringarna växer

Alla måste bli mer kommunikativa i sina yrkesroller samtidigt som fler företag söker folk med kompetens inom visuell kommunikation.

Gymnasium

Gymnasium
Universitet- och högskolecitat

Spetsutbildningar med riksintag

Vad Innebär spetsutbildning och riksintag?

Med ett brett kontaktnät inom den audiovisuellla upplevelseindustrin utvecklar och kvalitetssäkrar Xenter ständigt utbildningarna.

Gymnasium

Gymnasium
Högskolebehörighet

Högskolebehörighet och timplaner

Genom att använda elevens individuella val på 200 poäng kan denne bredda sin behörighet och därmed öka sina valmöjligheter.

Se också jämförande timplaner för våra fyra olika estetiska utbildningar.

Gymnasium

Gymnasium
Xenters elevenkät om nöjdhet

Nöjda elever ger resultat

Enligt vår årliga elevenkät är våra elever mycket mer nöjda än riksgenomsnittet.

Gymnasium

Gymnasium