Tunaskolan 2013 och 2015

Tunaskolan 2015

För femte året i rad har tre klasser i åk 3 på Tunaskolan under hösten 2015 tillsammans med lärare och ”Skrivsprånget” http://www.skrivspranget.se arbetat fram sagoberättelser. Skrivsprånget arbetade med workshops där berättande, drama och skrivande fick eleverna att uppleva vad som kan hända när man går in genom magins blåskimrande portal (berättarmagi). Alla elever fick skapa varsin sagofigurkaraktär som de sedan gruppvis vävt samman till en saga.

Med papper, penna, färg och sax har eleverna gjort figurer som de sedan klippt ut. På Xenter har eleverna sedan blåst liv i sina sagoberättelser genom animation. Figurerna har filmats med enbilds-tagning (fem filmer per klass).

Elevgrupperna har lagt till berättarröst, dialog, effektljud och musik för att förstärka handlingen i sina filmer. Alla delar har redigerades samman till en färdig film. Sagornas texter och bilder från filmerna har layoutats till sagoböcker. Alla 15 filmer hade premiär på Tumbascenens biograf med inbjudna föräldrar och syskon. Här kan du se smakprov från filmerna:

Gul klass sagofilmer

Grön klass sagofilmer

Blå  klass sagofilmer

Länk till artikel från tidskriften artikeln i Datorn i Utbildningen. sagans_magiska_varld_pa_tunaskolan_diu3-2016.pdf

Tunaskolan 2013
Tre klasser i åk 3 på Tunaskolan har under hösten 2013 tillsammans med Lärare och Skrivsprånget arbetat fram sagoberättelser. Skrivsprånget arbetade med workshops där berättande, drama och skrivande fick eleverna att uppleva vad som kan hända när man går in genom magins blåskimrande portal (berättarmagi). Alla elever fick skapa varsin sagofigurkaraktär som de sedan gruppvis vävt samman till en saga. Med papper, penna, färg och sax fick eleverna göra figurer som de sedan klippt ut.
På Xenter fick eleverna sedan blåsa liv i sina sagoberättelser. Figurerna filmades med enbilds-tagning. Berättarröst, dialog, effektljud och musik lades till för att förstärka handlingen Alla delar har redigerades samman till en färdig film. Sagornas texter och bilder från filmerna layoutades även till böcker som Tumba gymnasiums elever hjälpte till att trycka upp. Alla 12 filmer hade premiär på Tumbascenens biograf.


Här kan du se smakprov några filmer:


"Den magiska kompassen"


"Det spännande äventyret"


"Jakten efter den magiska nyckeln"

"Kristallkriget"


"Den ljusa sagoskogen"


"Hjältinnan och kriget"


"Sagan om ön"


"Sagan om den stora svarta trollskogen"