Vår verksamhet

Xenter Botkyrka – en del av Botkyrka kommun (Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen).

Xenter Botkyrka anordnar utbildning och kulturverksamhet inom områden som media, ekonomi, fastighet och grafisk produktion. Vi utbildar på alla nivåer; Yrkeshögskoleutbildning (YH) på eftergymnasial nivå, gymnasieutbildning i samverkan med Tumba gymnasium, samt kultur- och mediepedagogisk verksamhet för lärare och elever i grundskola och förskola.


Vårt fokus ligger på att vara branschnära och vi använder oss av professionell utrustning samt personal med bred erfarenhet och många kontakter i branschen. Till vårt förfogande har vi avancerade produktionslokaler för film/TV, animation, ljud, foto, journalistik samt grafisk produktion och kommunikation. Utöver det finns i lokalerna även föreläsningssalar, konferenslokaler, restaurang och ett flertal företag – främst med IT- och medieinriktning. På Xenter får människor med olika specialkompetenser möjlighet att mötas i undervisning, produktion eller projekt, vilket skapar de kreativa synergier som gör Xenter till en dynamisk mötesplats för de över 500 personer som dagligen arbetar eller studerar här.

Xenters A-studio för film/TV-produktion.
Radiostudio med direktsändning till webben.