VR i undervisningen

På internationella teknikmässor har Xenters uppmärksammat att VR-utvecklingen har nått en sådan mognad att många företag börjat använda tekniken. Xenter har därför lyft in VR-tekniken till kursmoment inom estetiska spetsutbildningarna Film/TV och Ljuddesign så att gymnasieeleverna får grundkompetens i VR- och 360-filmning.

Xenters VR-glasögon

Genom gymnasiets VR-projekt finns nu tydliga exempel på hur man kan använda tekniken. Besök Xenter 360 där du kan gå runt i några av våra rum på Tumba Gymnasium, Botkyrka kulturskola och Xenter Botkyrka, lämpligen med VR-glasögon.

Xenter 360:

Filmstudio A

Filmstudio A

Filmstudio A, kontrollrummet

Filmstudio B

Radiostudion

Fotostudion

Surroundstudion (5.1)

Animationssalen

Entréhallen på Tumba gymnasium

Kulturskolans dansstudio

Xenter startade  2017  en tvåårig YH-utbildning, VR-producent, där de studerande arbetar främst med VR 360Film.  Utbildningen har ett utvecklat branschnätverk och kunnande kring VR som även kommer gymnasieutbildningarna till gagn.