Xenter söker tentamensvakter

Vill du jobba som tentamensvakt på Xenter. Kontakta Anneli Rosnell som ansvarar för tentamensverksamheten.
 
 
Som tentamensvakt på Xenter Botkyrka har du en mycket viktig arbetsuppgift. Du medverkar till att examination genomförs rättssäkert och att tentamensregler följs. Examination av studenter är en av Xenters viktigaste uppgift, och kvaliteten i examinationen är av största vikt för trovärdigheten.
 
När du arbetar som tentamensvakt är din huvudsakliga uppgift att hålla ordning, kontrollera och övervaka studenterna under tentamenstillfället. Som tentamensvakt på Xenter Botkyrka har vi en s.k timanställning och du  får ekonomisk ersättning per timme.
 
Du blir erbjuden arbete när behov finns.
 
Finner du detta vara något för dig så är du välkommen att kontakta mig.
 
Vänliga hälsningar
 
Anneli Rosnell
Tentamensamordnare/ Personaladministratör
Xenter Botkyrka
Utbildningsvägen 3
147 40 Tumba
0708-69 95 27