Xenter söker tentamensvakter

Vill du jobba som tentamensvakt på Xenter?
Som tentamensvakt på Xenter Botkyrka har du en mycket viktig arbetsuppgift. Du medverkar till att examination genomförs rättssäkert och att tentamensregler följs. Examination av studenter är en av Xenters viktigaste uppgift, och kvaliteten i examinationen är av största vikt för trovärdigheten.
 
När du arbetar som tentamensvakt är din huvudsakliga uppgift att hålla ordning, kontrollera och övervaka studenterna under tentamenstillfället. Som tentamensvakt på Xenter Botkyrka har vi en s.k timanställning och du  får ekonomisk ersättning per timme.
 
Du blir erbjuden arbete när behov finns.
 
Finner du detta vara något för dig så är du välkommen att kontakta oss.
 
Vänliga hälsningar
 
 
Tentamensamordnare/ Personaladministratör
Tel. 08-530 623 70
Xenter Botkyrka
Utbildningsvägen 3
147 40 Tumba