Xpira – för blivande företagare

Xpira – ett draknäste som investerar kunskap i framtidens företagare

Har du en affärsidé, visioner och drömmer om att bli företagare? Känner du att du kan för lite om vad som krävs innan du vågar satsa fullt ut på ditt företagande? Då kan Xpira vara rätt språngbräda för dig, när du vill ta steget mot ett tryggt företagande.

Deltagandet i Xpira, har som syfte att under en period om tolv månader, ge dig som blivande företagare det stöd och den kunskap som krävs för att du ska kunna starta och utveckla ett långsiktigt stabilt företag.

En förutsättning för att bli antagen till Xpira, är att du vid periodens början har utvecklat en affärsidé med tillhörande mål samt påvisar en stark drivkraft och stort engagemang.

Hur ansöker jag?

För att du ska antas till Xpira, måste du presentera din affärsidé, vision och mål för en sakkunnig och erfaren grupp företagare. De gör en bedömning av ditt engagemang, driftighet samt om affärsidén har bärighet. Om de bedömer att du och din affärsidé uppfyller de krav som ställs erbjuds du en plats i Xpira.

Vad ingår i Xpira?

Xpira erbjuder dig, genom seminarier och workshops, både baskunskap samt mer djupgående kunskap inom bland annat:

  • Nya affärsmodeller
  • Grundläggande företagsekonomi
  • Juridik och avtal
  • Presentations- och säljteknik
  • Morgondagens marknadsföring i den digitala världen
  • Marknadsföring på sociala medier
  • Idéutveckling i nya former – Tankebryggan
  • Produktion av Film och Animation
  • Prototyping med 3D-teknik


Seminarierna produceras i samarbete med organisationen Företagarna och workshopsverksamheten av Xenter Botkyrka.

I programmet ingår i viss mån även coachning, som bygger på din handlingsplan.