Yrkeshögskola

Vägen till jobb: Yrkeshögskolan är resultatet av arbetsmarknadens behov av fler utbildade och kompetenta personer. Det är där Xenter – och framför allt du – kommer in. Våra studiemedelsberättigande YH-utbildningar ger dig den kunskap som faktiskt behövs, och som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Därför är Xenter entrén till ditt nya yrke.

I samarbete med branscherna: Vi på Xenter samarbetar med många företag, organisationer och högskolor. YH-utbildningarna granskas och beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan, men det är representanter från branschen som till stor del utformar de specifika YH-utbildningarna. Därför kan vi tillsammans garantera att din YH-utbildning alltid är relevant och av hög kvalitet – du får just de kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. 

Lärande i arbete: Den viktigaste delen i detta samarbete är den tid då du praktiserar ute i din yrkesroll. Denna period kallas LIA, Lärande i arbete, och upptar en tredjedel av studietiden. Som student hos oss får du inte bara rätt kunskaper – du får visa vad du kan också, för någon som behöver din kunskap. Just LIA är en starkt bidragande orsak till att fyra av fem har skaffat sig jobb strax efter examen från Xenters yrkeshögskola. Vår starka koppling till branschen ger helt enkelt resultat.  

Läs mer om Xenter

Yrkeshögskolan

För allmän information om Xenters YH-ubildningar, ring:
070 – 886 16 78

För information om enskild YH-utbildning, se kontaktperson för respektive utbildning.

YH-utbildning 3D-tekniker

3D-tekniker

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildning: Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildning: Hisstekniker

Hisstekniker

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildning: Livesändnings­specialist

Livesändnings­specialist

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildnig: Servicetekniker för storköksmaskiner

Servicetekniker för storköksmaskiner

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildning: Expo-, skylt- och storbildsproducent

Expo-, skylt- och storbildsproducent

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildning: Fastighetstekniker

Fastighetstekniker

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildning: IT-säkerhetstekniker

IT-säkerhetstekniker

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildning: Operatör grafisk produktion

Operatör grafisk produktion

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola
YH-utbildning: VR-producent

VR-producent

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola

YH-kalendern

08 februari
08 februari

YH-myndigheten släpper 2017:s nya utbildningar

YH-myndigheten släpper listan på utbildningar som får starta 2017.
Xenter har ansökt om att starta 13 nya utbildningar.

02 mars
02 mars

YH-mässan Örebro

Läs mer här:

27 mars
28 mars

YH-mässa

Xenter deltar i YH-mässan på Svenska Mässan i Göteborg.

04 april
04 april

YH-mässa

Xenter deltar i YH-mässan i Kulturhuset.