Yrkeshögskola

Vägen till jobb: Yrkeshögskolan är resultatet av arbetsmarknadens behov av fler utbildade och kompetenta personer. Det är där Xenter – och framför allt du – kommer in. Våra studiemedelsberättigande YH-utbildningar ger dig den kunskap som faktiskt behövs, och som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Därför är Xenter entrén till ditt nya yrke.

I samarbete med branscherna: Vi på Xenter samarbetar med många företag, organisationer och högskolor. YH-utbildningarna granskas och beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan, men det är representanter från branschen som till stor del utformar de specifika YH-utbildningarna. Därför kan vi tillsammans garantera att din YH-utbildning alltid är relevant och av hög kvalitet – du får just de kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. 

Lärande i arbete: Den viktigaste delen i detta samarbete är den tid då du praktiserar ute i din yrkesroll. Denna period kallas LIA, Lärande i arbete, och upptar en tredjedel av studietiden. Som student hos oss får du inte bara rätt kunskaper – du får visa vad du kan också, för någon som behöver din kunskap. Just LIA är en starkt bidragande orsak till att fyra av fem har skaffat sig jobb strax efter examen från Xenters yrkeshögskola. Vår starka koppling till branschen ger helt enkelt resultat.  

Läs mer om Xenter

YH-kalendern

20 oktober
20 oktober

Informationsträff om våra YH-utbildningar

Plats: Xenter, Utbildningsv. 3, Tumba
Tid: 18:00 - 20:00
Vi berättar mer om våra YH-utbildningar och de olika yrkesrollerna. Du får också en chans att se våra lokaler och träffa Xenters personal.

27 mars
28 mars

YH-mässa

Xenter deltar i YH-mässan på Svenska Mässan i Göteborg.

04 april
04 april

YH-mässa

Xenter deltar i YH-mässan i Kulturhuset.