Automationsspecialist

Är du tekniskt intresserad, lösningsorienterad och ansvarstagande? Bli nya generationens automationsspecialist! Yrket handlar om praktisk och teoretisk förståelse inom mekanik, el och elteknik, automation och programmering. En automationsspecialist ansvarar för drift och underhåll av högteknologiska maskiner och utrustning så som: industrirobotar, PLC-system, smarta sensorer och givare.

Sverige står inför ett generationsskifte inom tillverkningsindustrin. I och med den snabba tekniska utvecklingen ställs nya krav på underhållstekniker, vilket gör att det råder stor brist på kompetent arbetskraft inom yrket. Det är Industri 4.0:s framväxt som ställer krav på att underhållstekniker ska ha kompetenser i automation, digitalisering och programmering, det vill säga det behövs välutbildade automationsspecialister.

Xenter har tillsammans med några av Sveriges största industrier: Scania IM, Astra Zeneca, De Laval, Atlas Copco, ABB med flera, tagit fram utbildningen efter branschens behov. Även Riksorganisationen för svenskt underhåll har medverkat.

automationsspecialist

Ingemar Andreasson från riksorganisationen Svenskt Underhåll: "Det behövs cirka 5000 underhållstekniker inom automation och antalet kommer bara att öka. Som det ser ut idag, blir företagen tvungna till att internutbilda eller anlita konsultbolag, vilket är en oönskad lösning. Företagen behöver anställa nya underhållstekniker. Detta är något som företag som Astra Zeneca, Scania Industrial Maintenace, De Laval, Atlas Copco, ABB, Sandvik med flera, uttryckt en stark önskan om. Anställningsbehovet för de större företagen kan vara ända upp till 40 personer på 3-5 års sikt."

Se Scanias toppmoderna produktionsanläggning i Oskarshamn. Din framtida arbetsplats?

the_cab_factory_of_the_future

Det här får du lära dig på YH-utbildningen: 

 • Specialiserade kunskaper i industriell automation, energieffektivisering och hållbar energiteknik
 • Specialiserad kunskap om kombinationen mellan elteknik och mekanik
 • Sambandet mellan underhållsteknik och ekonomi samt grundläggande kunskaper i LCC-kalkylering
 • Kunna lösa och analysera vanligt förekommande problem inom underhållsteknik
 • Ha övergripande kunskaper inom mekanik, hydraulik, pneumatik och svetsning
 • Elsäkerhet och kunskaper inom växelström, likström, sensorer och reläteknik
 • Ha insikt i säkert underhållsarbete
 • Orientering kring olika underhållsfilosofier så som TPM och Lean Maintenance
 • Underhållsdokumenationens värde, underhållsterminologi och driftsäkerhetsberedning
 • Specialiserade kunskaper i mekanik vid värmebehandling, vibrationsteknik, trilogi, pumpar, mm.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • utföra självständigt felsökning, felavhjälpning och igångkörning av en maskinlinje
 • Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll
 • förstå och tolka underhållsdokumentation
 • klara att felsöka i sammansatta automatiserade system
 • kunna hantera program i PLC och PC
 • kunna förstå och tolka system för tillståndsbaserat underhåll.

Kurser i utbildningen:

 • Arbetsledning 15 p
 • Automation 50 p
 • Elteknik 40 p
 • Examensarbete 15 p
 • Felsökning och materiallära 30 p
 • Hållbar energianvändning 15 p
 • LIA 1 45 p
 • LIA 2 65 p
 • Matematik för tekniker 30 p
 • Mekanik 1 20 p
 • Mekanik 2 30 p
 • Underhållets uppläggning och stödfunktioner 45 p
Kontakt:
Corina Neuhofer
Utbildningsledare
Underhållstekniker Automation
Automationsspecialist inom Industri 4.0
Foto: 
Svenskt Underhåll
Klassrumslabb för blivande automationsspecialist
Automationsspecialist inom Industri 4.0
Foto: 
Patrik Lark
Ledningsgruppen för Automationsspecialist
Ledningsgruppen för Automationsspecialist
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav: För att vara behörig behöver du;

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan.
 • Slutbetyg från motsvarande gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna:
  Praktisk ellära (eller Ellära 1)
 och Mekatronik 1

--- Eller ---

Sista ansökningsdatum: 24 maj 2020

Startdatum: augusti 2020

Dokument