Bagare och konditor

Bagare och konditor har blivit ett framtidsyrke när vi under de senaste årtiondena har fått en helt ny matkultur. Det har vuxit fram ett brett matintresse där ledorden är kvalitet, närodlat, miljövänligt och gott! Det återspeglas bland annat i en mängd matprogram i TV, och en framväxt av ett enormt restaurang- och caféutbud, där ledande matprofiler får stjärnstatus.Det har även etablerats en ny cafékultur. Små entreprenörsdrivna caféer, ofta kombinerade med eget bageri/konditori, växer fram, liksom en bred etablering av stora globala coffehouse-kedjor. Hotell och Restaurangnäringens utbildningsråd bedömer att fram till år 2023 behöver branschen öka med ytterligare 50 000 personer. Det skulle motsvara ett behov på ca 5 000 bagare och konditorer de närmaste fem åren.

Ett genomfört gesällprov är fortfarande den verkliga inträdesbiljetten till branschen och därför har Xenter lagt in det i kursplanen.

Trenden att konsumenten efterfrågar hantverksbakade produkter utgår från Stockholm. Det är här många av de bästa bagerierna och konditorierna finns – de som sedan anställer dem som utbildats på YH-utbildningen. Ser man på finalisterna i våra tävlingar på seniornivå och i landslaget arbetar de flesta på bagerier och konditorier i Stockholm. Martin Lundell, VD, Sveriges bagare och konditorer.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • självständigt utöva förekommande hantverksmässiga arbetsuppgifter inom bageri och konditori
 • behärska arbetstekniker och hantera arbetsredskap
 • klara kraven för gesällbrev
 • kvalitetsbedöma eget och andras arbete inom området
 • ta ansvar för livsmedelshantering, hygien och säkerhet
 • bedöma efterfrågan och utveckla nya produkter
 • arbeta som anställd inom bageri och konditori
 • arbeta som egenföretagare inom bageri och konditori

Kurser i utbildningen

 • Bageri, 40 p
 • Företagsekonomi och entreprenörskap, 15 p
 • Gesällbrev – integrerande kurs – examensarbete, 20 p
 • Hygien och säkerhet, 10 p
 • Konditori, 40 p
 • Kreativt skapande hantverk, 30 p
 • LIA 1, 30 p
 • LIA 2, 35 p
 • Råvaror – näringsinnehåll och förädling, 5 p
Värt att veta

Längd: 45 veckor (225 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Examen: Godkända studenter får ett examensbevis om 225 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt
minst betyget godkänt/E i:

 • Bageri 1, 100p
 • Choklad och konfektyr, 100p
 • Konditori, 100p

Sista ansökningsdatum: –

Start: Eventuell start i januari 2019

Dokument
Länkar