Byggnadsingenjör – hållbart byggande

Yrkesrollen byggnadsingenjör utgör ett nav i byggprocessen och därmed även i samhällsutvecklingen.

Den rådande starka byggkonjunkturen och företag inom branschen ser positivt på framtiden avseende arbete de kommande åren. Bostadsbyggandet ökar liksom de offentliga investeringarna i infrastrukturen. Det finns stora behov av investeringar i byggnader och infrastruktur.

Idag behövs ännu fler bostäder och en bättre infrastruktur vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på att det byggs rätt, men även ur ett miljöperspektiv med fokus på hållbarhet, enligt gällande lagar och bestämmelser.

Elisabeth Martin, VD på Stockholms Byggmästareförening säger att det är arbetsledande personal som saknas så som platschefer, projektledare, ingenjörer och tekniker. Hon menar att det är väldigt hämmande för branschen då det här är personal som ska vara ute i produktionen och leda den samma, samt se till att logistik, material- och personalförsörjning fungerar.

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de branscher som spås en mycket god framtid och stark tillväxt. Utbildningen har som målsättning att ge ett helhetsperspektiv på byggande av hus och infrastruktur i samhället. I samhällsbyggnadssektorn arbetar byggnadsingenjörer i grupp inom projektering, konstruktion, produktion och förvaltning/utveckling, vilket utgör en viktig del av byggprocessen. Byggnadsingenjörer är en viktig länk för dessa frågor, tillsammans med andra yrkesroller, för att uppnå gemensamma mål med byggandet.

Efter utbildningen ska du bl.a. ha kompetenser för att:

 • arbetsledning på byggarbetsplats i nyproduktion eller inom ROT
 • förstå och behärska byggprocessens olika skeden
 • driva miljöutvecklingsfrågor i byggverksamhet, miljöcertifiering
 • arbeta med energioptimering och miljösamordning
 • självständigt arbeta med byggprojekt i form av projektering, miljöoptimering och logistik
 • utveckla hållbarhetsfrågor samt inom kompetensförsörjning
 • kunna följa bransch- och teknikutveckling på området
 • lönsamhet i byggprojekt avseende ekonomi
 • byggtekniska kunskaper och tekniska kunskaper


Kurser i utbildningen:

 • Byggekonomi, styrning och kvalitet, 40p
 • Byggprocessen, lagar och regler, 40p
 • Byggproduktion och logistik, 30p
 • Byggteknik, byggfysik och byggmekanik, 40p
 • Examensarbete inom hållbart byggande, 20p
 • Hållbart byggande – 3 dimensioner av hållbar utveckling, 30p
 • Installationsteknik och energioptimering, 25p
 • Ledarskap, projektledning och kommunikation, 20p
 • LIA1, 60p
 • LIA2, 80p
 • Miljölagstiftning och certifiering, 20p
 • Samhällsbyggnad och stadsplanering, 20p

Värt att veta
Dokument
Länkar