Data scientist

En data scientist måste kunna arbeta agilt och självständigt samt förstå innebörden av att försvara och argumentera för egna ställningstaganden som till exempel en upprättad prognos för sjöars försurning.

Det finns ett väldigt stort behov av kompetens inom beslutstöd i hela branschen och bristen på resurser är tydlig; våra konsulter blir kontaktade varje vecka av rekryterare. Vår beläggning är mycket hög och vi ligger hela tiden nära gränsen till att inte hinna med de uppdrag som vi har. Vi söker kontinuerligt efter kandidater som vi kan rekrytera och räknar med att vi behöver rekrytera åtminstone 10 beslutstödskonsulter på årlig basis. Olof Malmström, BI-manager Climber.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • använda de viktigaste/vanligaste applikationerna som idag används för att sammanställa och presentera affärskritisk information
 • generera underlag för beslutsstöd med hjälp av statistiska modeller som utgår från insamlade affärsdata, regressionsanalyser och prediktiva och deskriptiva analyser
 • använda BI-verktyg i beslutstödsprocessen
 • använda R eller Python eller ett annat programmeringsspråk som verktyg för statistiska beräkningar och grafisk visualisering
 • göra kvalitativa bedömningar av utfall som bygger på insamlade data och statistiska samband som ligger till underlag för prognoser
 • arbeta agilt, samarbeta och bidra med teknisk och operativ kompetens i ett projekt
 • bemöta kunder och medarbetare på ett konstruktivt och produktivt sätt
 • förstå vikten av och ta ansvar för uppställda mål och deadlines i verksamheten
 • utbilda kunder och användare på företagets produkter
 • kommunicera med kunder och partners på engelska i både tal och skrift.

Kurser i utbildningen:

 • Affärsförståelse och verksamhetskunskap, 40 p
 • Agila metoder och utveckling med yrkesengelska, 30 p
 • Analyser och modellering av data I, 40 p
 • Analyser och modellering av data II, 30 p
 • Beslutsstödsprogram, BI-verktyg, 40 p
 • Beslutstödsprogram, BI-verktyg, 40 p
 • Dataanalys och beslutsstöd LIA III, 40 p
 • Examensarbete, 20 p
 • Kommunikation och presentationsteknik, 20 p
 • Statistik, prediktiva analyser, R-programmering och Python, 50 p
 • Webbanalys och Webbteknik, 30 p
 • Verksamhetsanalys, 20 p

Värt att veta

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Form: Studiemedelsberättigad, eftergymnasial utbildning

Examen: Godkända studenter får ett examensbevis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav:
Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt minst betyget godkänt/E i;

 • Engelska 6, 100 p
 • Matematik 2, 100 p
 • Programmering 1, 100 p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

Sista ansökningsdatum: –

Start: Eventuell start i augusti 2018

Dokument
Länkar