Estetiska programmet: Estetik och Media – Film/TV (spetsutbildning)

Xenter i samarbete med Tumba Gymnasium

Lockas du av att berätta med rörliga bilder? Vill du lära dig de viktigaste verktygen för att kreativt kunna skapa kort filmer, reportage och studioprogram. Här får du göra riktiga jobb genom nätverkande med bransch och högskola. 

Filmproduktion

Du får jobba med allt från manus, berättartekniker och dokumentär filmproduktion till livesändning av evenemang och studioinspelning för TV-produktion. Du regisserar skådespelare och lär dig att redigera film. Publicering gör du på olika plattformar och lär dig livestreama till webb. Förutom teori och bildkomposition får du även arbeta med professionell teknik, kameror och ljudutrustning. 

Lärare med lång erfarenhet

Våra lärare har bred branscherfarenhet och hjälper dig att upptäcka alla de olika yrkesrollerna som finns inom film/TV. Du får fördelen av att arbeta i ett professionellt arbets öde med mycket entreprenöriellt nätverkande som ger dig en god insikt i branschen och ett framtida kontaktnät.

Två heldagar med media

Film/TV-profilen är en praktisk och teoretisk utbildning. Du jobbar med medieämnen två dagar i veckan vilket ger dig möjlighet att lägga fullt fokus på dina kreativa projekt under en längre tid. Du får prova olika roller såsom reporter, kameraman, bildproducent, regissör, scripta med era. Du fördjupar din förmåga i att berätta och ditt digitala kunnande vilket förbereder dig inför högre studier. 

Plugga vidare eller jobba

På skolan får du breda kunskaper inom medieyrken. Vi samarbetar med Stockholms dramatiska högskola, samt bransch i form av gästlärare, föreläsningar, workshops och vi gör era studiebesök. Vi coachar dig i ditt arbete och med arbetsprover som du kan använda för fortsatta studier. 


Läs gärna hela kursbeskrivningen som du hittar här.

Så här söker du till Estetiska programmet.

Utbildningen i korthet:

 • Te­o­ri­er och ana­ly­ser inom film/​TV
 • Filmspråk, dra­ma­tur­gi och ana­lys
 • Film­histo­ria
 • Re­klam­flm, mu­sik­vi­de­or och do­ku­mentärflm
 • Stu­di­o­pro­duk­tio­ner med ny­he­ter och un­derhåll­nings­pro­gram
 • Livesänd­ning

 


Se vår kor­ta ­fil­m om Este­tis­ka pro­gram­mets Film/​TV-pro­fil:

RESURSER

 • egen MacBook Pro med Adobe CC Suite
 • två TV-studior varav en stor med  4-kamerasystem, kamerakran, green screen och en kraftfull ljusrigg
 • 30 Avid- och Premiere-redigeringar
 • HD-kameror
 • GoPro och VR-kameror
 • Låna kamerautrustning på fritiden
Vik­ti­ga do­ku­ment
Kontaktperson
Rullande stativkamera i TV-studion.
Rullande stativkamera i TV-studion.
Foto: 
Patrik Lark
Livesändning i Xenters stora film/TV-studio
Livesändning i Xenters stora film/TV-studio
Foto: 
Claudia Virtanen