Estetiska programmet: Estetik och Media – Mediedesign & Fotografi (spetsutbildning)

Du förmedlar budskap och känslor genom bild, text och media i det moderna medielandskapet. Med din kamera och dator producerar du reportage, foto, film, reklam och webbsidor. Arbeta i stor fotostudio, analogt fotolabb och med professionella skrivare.

Xenters fotostudio. Foto: Lars Heydecke.


Profil Mediedesign & Fotografi

Du jobbar med mode-, reklam- och konstfoto samt journalistik och kommunikation. Du får lära dig Photoshop och andra redigeringsprogram för foto, film och ljud samt layout och grafisk kommunikation. Du lär dig foto-och filmteknik samt bildanalys. Vi kommer att arbeta entreprenöriellt från idé till färdig produktion, som reklamkampanjer, reportage, webb och utställningar.

Produktion och utställning

Du utvecklar ditt bildseende, din kommunikationsförmåga samt din egen stil och genre genom att publicera fotografier och medieproduktioner på webb och utställning. Till dina uställningar skriver du ut på våra stora fotoskrivare. För att du ska kunna arbeta professionellt med dina uppdrag får du en egen Mac Book Pro med program som till exempel Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere och Worldpress.

Två heldagar med media

Vi arbetar två heldagar i veckan med de estetiska ämnena. Du får arbeta kreativt och praktiskt med att visualisera dina idéer genom den fotografiska bilden och med professionell kamerautrustning. Här arbetar du i fotostudio, analogt fotolabb och utomhus. På utbildningen finns branschverksamma lärare/fotografer. Stanna med klasskamraterna på kvällsöppet för att ytterligare utveckla din egen portfolio, webbplats eller blogg för framtiden. 

Studera vidare

Du får breda kunskaper inom visuell kommunikation, projektledning och digitala verktyg. För att visa vägar framåt samarbetar vi bland andra med Valand/Göteborgs Universitet, samt mediebranschen, med gästföreläsningar, workshops och studiebesök. Vi coachar dig med dina arbetsprover och referenser vid ansökan till högre studier och jobb.

Utbildningen i korthet: 

 • Xenter samarbetar med Tumba Gymnasium
 • Fo­to­tek­nik och for­ma­na­lys
 • Ut­tryckssätt och formspråk
 • Fo­to­gra­fe­ring i svart/​​vitt och ar­be­ta i fo­to­labb (mörk­rum)
 • Fo­to­gra­fe­ring i färg och re­di­ge­ra bil­der di­gi­talt i till ex­em­pel Ado­be Pho­tos­hop
 • Tek­nik och ljussätt­ning i fo­tostu­dio
 • Me­die­pro­duk­tion och fo­toutställ­ning

Läs gärna hela kursbeskrivningen som du hittar här.

Så här söker du till Estetiska programmet.

Se vår kor­ta fil­m om Mediedesign & Fotografi!

RESURSER

 • egen MacBook Pro med Adobe CC Suite
 • stor fotostudio (100 kvm)
 • analogt fotolabb
 • tillgång till digital Nikon systemkamera under skol- och fritid
 • stora fotoskrivare
 • möjlighet att använda lektionssalar efter skoltid för eget arbete.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 
Kontaktpersoner
Per Mannberg
Ämnesansvarig Foto
Sylvia Andersson
Institutionssansvarig
Fotos klassrum
Fotos klassrum
Foto: 
Lars Heydecke
Fotografering i fotostudion
Foto: 
Lars Heydecke