Expo-, skylt- och storbildsproducent

INGEN START HT19 – Skapa den Urbana miljön! Lär dig design, projektledning och grafisk produktion från grunden. Mässa, skylt eller storbild, här får du chansen att vara med på hela resan – från idé till färdig produkt.

Monter från Skyltkruppen. Foto: Lars Heydecke.

Från ide till färdig produkt

Som Expo och skyltproducent får du arbeta i ett kreativt, ansvarsfullt och omväxlande arbete. Under utbildningen får du under andra året välja inriktning, grafisk design eller projektledning beroende på vilken roll du vill satsa mer på. Som projektledare är du ute på fältet mycket och får arbeta mycket med planering och kundkontakt i många olika slags projekt. Som grafisk designer arbetar du mer med att ta skapa kreativa grafiska lösningar inom skyltar, mässor och storbild. 

Stor efterfrågan på personal

Arbetsmarknaden inom sektorn skyltar, storbild, butiksexponering, mässor och event växer och förändras. Mässor och event är idag en storindustri i Sverige. Utbildningen är framtagen i samarbete med branschorganisationer, exempelvis Sveriges Expoförbund och Ljusreklamförbundet ñ och med företag, exempelvis Focus Neon, Skyltgruppen och Big Image. Samarbetet säkrar att innehållet i utbildningen och den teknik vi använder motsvarar det som arbetslivet efterfrågar. 

Stort digitaltryckeri på plats

Xenter har investerat i ett stort digitaltryckeri på skolan. Tryckeriet har flera olika digitala tryckmaskiner för att du som studerande ska få arbeta praktiskt med dina projekt även på skoltid. Våra studerande får tillgång till kraftfulla datorer som klarar av de avancerade program som behövs. Under en tredjedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik. Det är då du får erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig, skapar framtida kontakter och träffar företag som har stora behov av att rekrytera.

Visuell kommunikation

Yrket kräver att du har en hög stresströskel, är strukturerad, är noggrann samt bra på att planera ditt arbete. Visuell kommunikation och ett intresse för grafisk design är ett plus. Yrket är omväxlande, kreativt, flexibelt med mycket egen ansvar och kundkontakt. Är du en framåt och kreativ person som vill hänga med i den digitala utvecklingen och drivs av att komma på nya smarta grafiska lösningar i en bransch som är i stort behov av kompetent personal är utbildningen rätt för dig.


Vinnarna av Framtidens monter på Expodagen på Stockholmsmässan.

Arbetsmarknaden inom sektorn skyltar, storbild, butiksexponering, mässor och event växer och förändras. Mässor och event är idag en storindustri i Sverige. I varje stor och medelstor stad arrangeras mässor och event; Stockholmsmässan, Kistamässan, Svenska Mässan i Göteborg, Malmömässan, Elmia i Jönköping med flera. Till detta kommer eventföretag som anordnar stora evenemang.

Sveriges ledande branschföretag och organisationer står starkt bakom den YH-utbildning som nu bedrivs vid Xenter. Nya tekniker och material har öppnat för en mängd nya applikationer som lett till en kraftig ökning av produktionsvolymer. Tillkomsten av nya handelsplatser och butiksgallerior har lett till en kraftig ökning av ljusskyltar och bilder i stora format.

”Vi kan som en av de ledande aktörerna i skyltbranschen se ett stort behov av att en utbildning med inriktning på visuell kommunikation i det offentliga rummet kan fortsätta. Den utbildning som bedrivs vid Xenter i Tumba är mycket värdefull för kompetensutvecklingen inom vår bransch. Vi tar med stor behållning mot studenter under deras praktikperioder och räknar med att kunna anställa fler medarbetare inom de närmaste åren.”
Roger Persson, VD Skyltgruppen

 

 

Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • företag och branschorganisationer
 • originalframställning för digitala och analoga produkter
 • produktionsflödet från idéskiss till färdig produktion och leverans
 • produktionsmetoder för digitala medier, tryckta media och produkter
 • text- och bildbehandling
 • designområdet i ett historiskt och samtida perspektiv
 • olika material och dess användningsområden
 • produktionsekonomi och kalkylering
 • bygglovsregler, miljöcertifiering och kvalitetskrav

Efter att genomgått YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • hantera ett projekt från kundbehov till idé och färdig produkt, leverans och uppföljning
 • anpassa designen till arkitekturen och gällande regler i det offentliga rummet
 • skissa, visualisera och bygga modeller med analoga och digitala verktyg
 • utvärdera olika material relevanta för arbetsfälten ur estetiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter
 • förstå olika ljuskällor och dess användningsområden inom respektive arbetsfält ur visuella, estetiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter
 • planera och genomföra designprojekt på ett professionellt sätt, både självständigt och i samarbete med andra yrkeskompetenser
 • hantera och tillämpa typografi med förståelse för specifika läsbarhetskrav
 • beräkna kostnader för olika typer av produktioner
 • göra kompletta handlingar för bygglovsansökan

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på heltid och bygger på en pedagogik där teoretiska studier varvas med praktiska arbeten, enskilt och i grupp. Den visuella kommunikationen i det offentliga rummet och offentliga miljöer som skyltar, mässor och event utgör basen i utbildningen. Xenters 20-åriga erfarenhet av grafiska utbildningar och den teknik och pedagogik vi har utvecklat står tillsammans med de stora branschorganisationernas aktiva deltagande som en garant för hög kvalitet. I likhet med hur man arbetar i arbetslivet så kommer en övervägande del av YH-utbildningen inom respektive kurs att utgöras av projektarbeten med en verklighetsbaserad uppdragsstruktur styrd utifrån näringslivets arbetsformer.

En stark integrering kommer naturligt att ske mellan den skolförlagda delen av YH-utbildningen och LIA-perioderna då dessa dels är kopplade till en orienterande del och dels en inriktningsdel där du i kraft av ett eget intresse väljer en inriktning mot något av fälten; Skylt, storbild eller mässor/event.

Du kan arbeta som:

 • Designer, projektledare eller producent av skyltar i det offentliga rummet.
 • Storbildsproducent
 • Designer av mässmontrar
 • Projektledare för mässor och event

 

Vi samarbetar med:

I ledningsgruppen för utbildningen finns representanter för flera tongivande aktörer inom arbetsområdet inklusive relevanta branschorganisationer, till exempel Ljusreklamförbundet, Sveriges Expoförbund, Holmquist Sign, Mässmix, Skyltgruppen, Focus Neon, Focus Electronic och Sture Exhibition and Events AB.

Se kursöversikten för mer detaljer

Terminstider

Läs mer:

intervju med praktiserande student (på Skyltgruppen)

intervju med en storbildsproducent >> Branschen om initiativet till utbildningen:


Andreas Skantze, VD Big Image Systems AB:
– Storbildsbranschen är en mycket ung bransch och en kvalitetshöjning eftersträvansvärd. Vi har varit pionjärer på storbildsmarknaden inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen. En utbildning i storbildskommunikation är därför inte bara välkommen utan nödvändig för att mediet ska kunna utvecklas.


På Stockholmsmässan håller man med och VD, Patric Sjöberg, tillägger:
– För vår del är det av stor betydelse att de som arbetar med mässproduktion har en hög kompetens för att kunna bidra med hög kvalitet. Det finns ett stort behov av en gedigen utbildning för att hålla jämn takt med våra konkurrenter såväl i Sverige som utomlands.

 

Även de olika branschföreningarna har varit mycket aktiva i planeringen, inte minst Åke Larsson, Ljusreklamförbundet:
– För att företagen på bästa sätt ska kunna utnyttja sina investeringar och ligga på topp bland konkurrenter inom och utanför Sverige krävs hög kompetens. YH-utbildningen beräknas utexaminera 30 studenter vartannat år och med hänsyn till antalet anställda i branschen kommer det inte att vara något problem för dem att få intressanta jobb.


Johan Soovèer, AARE Grafisk Produktion och ordförande i FESPA Sweden:
– Fespa har idag cirka 50 medlemsföretag i Sverige som arbetar med digital- och screentryck inom storformatproduktion. Vi har ett stort intresse av att det finns en utbildning i landet som kan förse våra medlemmar med nya medarbetare som har en gedigen utbildning inom vårt verksamhetsområde. Branschen har växt kraftigt de senaste åren och vi räknar med att flera av de examinerade studenterna vid Xenter ska få anställning vid något av våra medlemsföretag under de närmaste åren.


Kurser i utbildningen:

 • Butiksexponering, 25p
 • Storformatsprint, digital teknik och efterbehandling, 20p
 • Examensarbete, 10p
 • LIA 1 Praktikperiod med inriktning, 50p
 • LIA 2 Praktikperiod med specialisering, 75p
 • Marknadsföring och presentationsteknik, 10p
 • Mässor och event, 25p
 • Materialkunskap, 15p
 • Produktionsekonomi – kalkylering, 10p
 • Programhantering CS grund + Excel, 25p
 • Projektledning A, 15p
 • Regelverk, bygglov och miljö, 10p
 • Skyltar i urbana miljöer, 25p
 • Visuell kommunikation A, 25p

 

Valbara kurser:

 • Kundrelationer, 10p
 • Produktionsflöden, 10p
 • Programhantering CS + 3D, 20p
 • Projektledning B, 40p
 • Visuell kommunikation B, 40p
Kontakt:
Camilla Qvick
Kontaktperson
Agneta Göransson
Utbildningsledare
Våren 2017 tog 18 studenter examen som färdigutbildade producenter inom skylt, storbild och mässa/event.
Våren 2017 tog 18 studenter examen som färdigutbildade producenter inom skylt, storbild och mässa/event.
Foto: 
Patrik Lark
Hannele Saarinen i klassrummet.
Hannele Saarinen i klassrummet.
Foto: 
Patrik Lark
Xenter.
Mässmonter Mässmix
Mässmonter
Foto: 
Mässmix
Värt att veta
CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)
Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)
Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning.

Examen: Godkända studenter får efter utbildningen ett Examensbevis om 400 YH-poäng.

Behörighetskrav: Förutom grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan krävs ett godkänt betyg i:
 • Svenska B/2/som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Engelska A/5 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Grundläggande kunskaper och färdigheter i programmen Photoshop, InDesign och Illustrator.

Detta bedöms i ett obligatoriskt arbetsprov. Instruktioner för arbetsprovet får du från Camilla Qvick, kontakta henne via: camilla.qvick@xenter.se.

Sista ansökningsdag: -

Startdatum: Inget mer intag är planerat

Se klassens egna portfolio:

http://signe.vision/

Dokument

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.