Läraradministratör

OBS! Sökt utbildning. Startbesked från yh-myndigheten kommer den 29 januari 2019.

YH-utbildningen Läraradministratör vänder sig till dig som vill jobba i skolan med administrativa arbetsuppgifter. I ditt arbete stödjer du ett team lärare med de digitala kunskaper du får i utbildningen.

Du får lära dig olika digitala verktyg för att kunna hjälpa lärarna  med det administrativa arbetet. Det gör det lättare för lärarna att arbeta med undervisning för eleverna i skolan. I utbildningen ingår grundläggande kunskaper om svensk skola och de digitala verktyg som används i skolorna. Under utbildningstiden kommer du att få göra göra praktik där du aktivt kommer att kunna påverka inriktingen på din fortsatta  din utbildning. Detta utifrån de frågor och idéer som kommer från din praktikskola.

Den del av utbildningen som är på Xenter handlar om att få kunskaper om svensk skola, viktiga lagar med mera som bestämmer skolans innehåll. På Xenter får du också utbildning i de olika digitala verktyg som används i skolorna till exempel V-klass och Office - paketet. Målet är att du ska kunna så mycket att du kan hjälpa skolorna att använda sina digitala verktyg på nya och bättre sätt. På Xenter genomförs utbildningen i olika former: i klass, mindre grupper och individuellt.

Den del av utbildningen som inte är på Xenter (ca 30 % av utbildningens totala tid) är du på din praktikplats i Botkyrka. Här får du lära dej hur arbetet går till på skolan och hur lärarnas arbete ser ut. Målet är att du ska upptäcka problem på praktikskolan, som skolan behöver din hjälp att lösa. Lösningarna jobbar du fram i samarbete med din grupp på Xenter och under ledning av kunniga lärare.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kunskaper om/i:

 • grunderna inom skoljuridiken som skollag, förordningar och föreskrifter
 • skolans organisation och uppdrag
 • grundläggande struktur och funktion i skoladministrativa system
 • grundläggande instruktionsmetodik och kommunikation
 • IT-utrustning som används i skolvardagen, samt administration av konton för olika system
 • molntjänster och dess användning inom skolan
 • utvecklingssamtalens syfte och genomförande
 • skolans frånvaroredovisning och skoladministrativa rutiner
 • engelska språkkunskaper som är nödvändiga för att förstå instruktioner i tal och skrift samt kommunicera med leverantörer
 • systematiskt kvalitetsarbete, rapportskrivning och PM

Kurser i utbildningen:

 • Digitala verktyg 1, 30p
 • Digitala verktyg 2, 40p
 • Examensarbete, 10p
 • Kommunikation och presentationsteknik, 20p
 • LIA, 50p
 • Skoljuridik och skolans organisation, 50p
Lena Pettersson
Projektansvarig
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 40 veckor (200 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav:

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt minst betyget godkänt/E i:

 • Engelska A/5
 • Matematik 1a/1b/1c/A
 • Svenska 2/som andra språk 2/B
 • eller motsvarande

Samt två års arbetslivserfarenhet alternativt ett års erfarenhet från administrativt arbete

Sista ansökningsdag:  –

Start: Eventuell start i augusti 2019