Lärarassistent

Lärarassistentens ansvarsområde är att vara en resurs som kan stödja och avlasta lärarens uppdrag att undervisa, så som elevsocialt och administrativt.Grundorsaken till behovet av lärarassistenter är lärarbristen men också ett behov inom skolan att skapa förutsättningar för att organisera verksamheten på andra sätt än idag.

Lärarbristen, som kommer vara bestående, framtvingar effektivisering och omfördelning av arbetsuppgifter så att lärarna får arbeta med undervisning.

"Lärarjobbet kan inte innehålla allt hela tiden, lärarassistenten kan ta över det som inte är centralt i det pedagogiska uppdraget” säger Johan Ahlkvist, Verksamhetschef i Tyresö kommun. Lärarförbundet anser att “skolan och förskolan behöver tillföras olika typer av stödfunktioner” för att lärarna ska kunna fokusera på elevers lärande och exemplifierar arbetsuppgifter att föra över till andra kompetenser.

Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 200 YH-poäng

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan samt Betyg E/G/3 i följande kurser på Barn- och fritidsprogrammet:

  • Kommunikation, 100 p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p, Lärande och kommunikation 100 p
Sista ansöknings­datum: 9 maj 2020
Start:  augusti 2020