Molnarkitekt

Molnarkitekten spelar en nyckelroll i att både designa och anpassa befintliga lösningar så att det passar företagens krav på en effektiv IT-miljö.

Tommy Flink på Microsoft säger: ”Vi ser i dagsläget och överskådlig tid framåt en enorm tillväxt av molnlösningar. Dock har många företag ett arv av befintlig infrastruktur att ta hänsyn till. Detta gör att vi även ser en mycket stark tillväxt på olika typer av hybridlösningar, där det ställs krav på samverkan mellan olika system i de tre molntyperna (privata-, publika- och outsourcade moln).

I allt detta spelar molnarkitekten en nyckelroll i att både designa och anpassa befintliga lösningar så att det passar företagens krav på en effektiv IT-miljö.”


Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • integrera gammal och ny teknik med moln- och hybridlösningar
 • arbeta med olika verksamhets- och i olika projektmodeller
 • kunna driva ett projekt inom ramen för moln- och hybridbaserad IT-arkitektur
 • kunna förutse eventuella hot säkerhetsmässigt i en arkitektur
 • kommunicera affärsmässigt skriftligt och muntligt på korrekt engelska
 • svara på de juridiska frågor som uppstår inom moln- och hybridbaserad arkitektur


Kurser i utbildningen:

 • Affärsengelska, 15p
 • Automatisering för molntjänster, 15p
 • Datornätverk och internetprotokoll, 20p
 • Examensarbete, 40p
 • Företagsarkitektur, 15p
 • Informationssäkerhet, 25p
 • Integrations- och systemstrategier, 25p
 • Internationell kommunikation och upphandling, 20p
 • Internationella ramverk och standarder, 15p
 • Introduktion till molntjänster, 10p
 • Juridik, inriktning molntjänster, 20p
 • LIA1, 40p
 • LIA2, 60p
 • Molnbaserade tjänster, 35p
 • Presentationsteknik och dokumentationshantering, 10p
 • Projektmetodik – Agila metoder, 15p
 • Svensk och engelsk IT-terminologi, 10p
 • Virtuella system, 10p

Värt att veta

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Form: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet, samt minst betyget E/godkänt i:

 • Engelska 5/Engelska A eller motsvarande
 • Matematik 1a/b/c/Matematik A eller motsvarande
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2/Svenska B eller motsvarande
 • Dator- och nätverksteknik, eller motsvarande

Sista ansökningsdag: –

Start: Eventuell start i augusti 2018