.net-utvecklare

.NET-utvecklare är ett hett yrke just nu och bristen på duktiga utvecklare bli allt större framöver, främst inom mobila lösningar, beslutsstöd samt systemutveckling. Krav på eftergymnasial utbildning är mycket höga men även på social förmåga, samarbetsförmåga, kundförståelse och affärsmässighet är viktiga kompetenser.

Bo Bauhn, Ordförande i IAMCP Sweden Chapter, ser att det framöver kommer att finnas ett stort behov av systemutvecklare inom Microsoftvärlden. Med C# och ramverket .NET som grund kan man bygga system anpassade till Microsofts molntjänst Azure. Kunskap om Azure-arkitekturen och hur man skapar effektiva molntjänster är områden som är heta framöver.

De tjänsteområden med bäst efterfrågan på systemutvecklare.NET är mobila lösningar, beslutsstöd samt systemutveckling.

Vi befinner oss i ett starkt expansivt skede och söker ständigt efter kreativa och självgående systemutvecklare med vilja att utvecklas. För närvarande anställer vi ca 30 nya systemutvecklare per år och tar in lika många LIA-studenter. Många av dem får fortsatt anställning hos oss efter LIA-perioden. De övriga får en gedigen LIA-period som med fördel kan användas som referens vid jobbsökande.
John Petroff, CHAS


Talangbristen inom IT är märkbar idag och behovet av IT-kompetens är avgörande för fortsatt tillväxt.
Ulrika Hägglöf, Consign

Efter YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • Planera och dokumentera ett system från idé till implementation
 • Aktivt delta i eller leda utvecklingsprojekt
 • Presentera projekt för kund eller andra intressenter
 • Utveckla applikationer för mobila enheter, både fristående och sådana som kommunicerar över nätverk
 • Arbeta som tekniskt stöd för säljare
 • Arbeta med utveckling av applikationer för mobila enheter inom Androidplattformen.

Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • Avancerad objektorienterad programmering med C#
 • Agila projektmodeller, t.ex. Scrum
 • Databasteknik t.ex. SQL Server
 • Skalbara applikationer med ASP.NET MVC
 • Moderna stödsystem så som Jira och TFS
 • Design av rikhaltiga användargränssnitt med Ajax och JQuery
 • Underhåll av källkod med Team Foundation Version Control och Git.
Värt att veta

Kurser i utbildningen:

 • Agil utveckling och affärsmannaskap, 30p
 • Databaser, 30p
 • Examensarbete, 20p
 • LIA 1, 40p
 • LIA 2, 70p
 • Moderna utvecklingsmetoder, 50p
 • Objektorienterad programmering, 50p
 • Programmering i C, 30p
 • Webbutveckling 1, 40p
 • Webbutveckling 2, 40p

Form: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav: För att kunna tillgodogöra sig utbildningen och senare naturligt komma in i yrkesrollen krävs minst ett godkänt betyg i Engelska A alternativt Engelska 5 i nya systemet GY11, Matematik B alternativt Matematik 2, Programmering A alternativt Programmering 1 och Svenska B alternativt Svenska 2/ Svenska som andra språk 2 eller motsvarande. Dessutom krävs minst ett års arbetslivserfarenhet på heltid.

Sista ansökningsdag: -

Start: Eventuell start i augusti 2018

Dokument
Länkar