Redovisningsekonom

OBS! INGET INTAG 2017. PLANERAT INTAG 2018.

Som redovisningsekonom får du en yrkesroll som blir allt viktigare, även i framtiden. Efterfrågan på ekonomer och konsulter inom redovisning växer från byråer, företag och bemanningsföretag, om du inte rentav vill jobba som egen företagare.

 

”Xenters YH-utbildning ger marknaden ett välkommet tillskott av kompetenta redovisningsekonomer med högaktuella kunskaper. I samband med att revisionsplikten försvunnit för de minsta aktiebolagen är det viktigt att de som utbildas i så stor utsträckning som möjligt skapar sig den teoretiska grund som krävs för att bli en kvalificerad redovisningskonsult. En redovisningskonsult som motsvarar de högre ställda kraven kommer att ha en stor konkurrensfördel på marknaden.”
Björn Nilsson, Process Owner Accouting Services, Accountor AB

 

Den täta kopplingen till arbetslivet, inte minst i form av LIA-perioden, är en av utbildningens främsta styrkor. Vi har en lång rad starka samarbetspartners – bland dem finns , So­no­ra Re­vi­sion, Ac­countor re­dovis­nings­byrå, Bring Citymail och KTH. Samverkan gör att momenten är aktuella, du får rätt kompetens och blir anställningsbar direkt efter examen. Därför har du ett stort kontaktnät redan under utbildningen.

Idag är revisionsplikten slopad och redovisningen får därför en allt mer framskjuten roll. Din YH-utbildning på Xenter förbereder dig för de nya kraven. Du kommer bland annat att kunna upprätta bokslut, sköta bokföring i ett företags alla delar och analysera ekonomiska rapporter. Dessutom möter utbildningen de allt högre ställda förväntningarna på bra ekonomisk kommunikation – gentemot allt från myndigheter som Skatteverket till den enskilde företagaren. Hur hänger ekonomin samman? Vad säger årsredovisningen? Vilken affärspotential finns här?

På Xenters yrkeshögskoleutbildning får du möjlighet att använda dina kunskaper och knyta kontakter med arbetslivet under de sammanlagt 25 veckorna Lärande i arbete (LIA), då du praktiserar på ett företag. Exempel på andra kurser är Ekonomistyrning (35p), Juridik och handelsrätt (50p) och Affärskommunikation (15p) (5p läser du under 1 vecka).


Perspektiv från branschen:

”Krav på en allt snabbare och mer kvalificerad ekonomisk rapportering till olika intressenter, gör att tempot på ekonomiavdelningarna ökar allt mer. För att möta dessa krav krävs det att vi hos våra redovisningsekonomer har en bra utbildning i botten att luta sig emot. Kvalificerade redovisningsekonomer med relevant och aktuell utbildning börjar allt mer bli en bristvara. Allt som oftast tvingas vi anställa ekonomer med hög akademisk utbildning för att lösa arbetsuppgifter som är mer lämpade för personer med en bra yrkesutbildning. Vi skjuter då över målet. Dessa akademiker har andra förväntningar på arbetet och blir inte långvariga på våra arbetsplatser.”
Lars Fredriksson, ekonomichef på Premo, Pressens Morgontjänst

 

Vi samarbetar bland andra med:

 • Weda Redovisning AB
 • Sonora Revision
 • Drabe Vesterlund Konsult AB
 • Genc Redovisning HB
 • Accountor
 • Bring Citymail
 • KTH, Södertälje
 • Geflerevisorerna AB
 • Redovisningshuset i Södertälje AB 

 Efter utbildningen ska du kunna arbeta som:

 • redovisningsekonom
 • redovisningskonsult
 • redovisningskonsult med egen verksamhet
 • redovisningsekonom på större företags ekonomiavdelning.

 

Efter utbildningen ska du kunna:

 • sköta företagets alla delar i den löpande bokföringen och redovisningen
 • upprätta bokslut, årsredovisning och skattedeklarationer.
 • kommunicera med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter
 • tolka och analysera ekonomiska rapporter
 • handha ekonomisk planering och finansiering
 • kommunicera kring det aktuella företagets ekonomi på ett sådant sätt att den enskilde företagaren förstår sin affärspotential.

Kursen i utbildningen:

 • Juridik och handelsrätt 50p
 • Beskattningsrätt 40p
 • Ekonomistyrning 35p
 • Allmän företagsekonomi 20p
 • Affärskommunikation 15p
 • Entreprenörs- och branschkunskap 10p
 • Omvärldsanalys 5p
 • Redovisning och beskattning 35p
 • Redovisningens grunder 35p
 • Revision, inför revision 10p
 • Hållbarhetsrapportering 5p
 • Lärande i arbete LIA 140p (inkl. examensarbete)

Läs mer om ut­bild­ning­ens in­nehåll i kursöversikten.

Kontakt:
Ulf Lundgren
Utbildningsledare
Maria Wahlberg Nuay fick jobb på Astra Zeneca.
Foto: 
Patrik Lark
Xenter
Sima Rhawi studerade till redovisningsekonom.
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

Längd:

80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform:
YH är en studiemedelsberättigad, eftergymnasial utbildning.

Ex­a­men:
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng.

Behörighetskrav:

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
 • särskilda förkunskaper i Engelska A/5
 • Matematik A/1a/1b/1c
 • Svenska B/2/som andraspråk 2
 • minst två års yrkeserfarenhet heltid efter gymnasiet eller motsvarande.

Sista ansökningsdag: -

StartPlanerat intag 2018

Dokument
YH-katalog 2017

10.6MB (PDF)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.