Redovisningskonsult

Efterfrågan på YH-utbildade redovisningskonsulter fortsätter att växa. Skaffa den kompetens som ger dig ett försprång nu – kompetens som kan bli avgörande för din yrkeskarriärs utveckling.

Förändringar i regelverken inom EU som skett de senaste åren bidrar till att öka behovet av kvalificerade redovisningsekonomer. En av de viktigaste förändringarna är att mindre företag inte längre har något krav på att revidera sina räkenskaper, vilket gör att företagen istället anlitar kvalificerade redovisningskonsulter för att stämma av årsbokslut etc.

Marina Stubbing, Business Area Manager, Accountor AB:
”Xenters YH-utbildning har vi kunnat se vara till stor fördel för marknaden när studenterna väl kliver in i sin yrkesroll. Med gedigna praktikperioder och med en grundlig teoretisk utbildning får studenterna en bra kunskap och god förberedelse för sitt framtida yrke. Redovisningsyrket går mer mot rådgivning och det är av vikt att redovisningsekonomer framöver har tung kompetens i hantverket samt hela tiden är pålästa om aktuella lagändringar och andra relevanta förändringar. Att yrket går mot mer rådgivning innebär att redovisningsekonomer kommer att ha en mer konsultativ roll än tidigare, vilket också en längre praktikperiod ger en god förberedelse för.”

Över 90 procent av svenska företag är små- eller medelstora företag som i ökande utsträckning behöver ekonomisk hjälp med bokföring, skattelagar och andra vardagsnära ekonomisysslor. Just dessa småföretagare är i extra behov av kompetenta redovisningskonsulter.

Peter Berg, auktoriserad redovisningskonsult, RedovisningsHuset i Södertälje:
”Nyutexaminerade redovisningskonsulter med höga teoretiska kunskaper, god kännedom om REKO och om K-reglerna (K2 och K3) är attraktiva i branschen. De senaste fem åren har utbildningskraven skärpts – från att tidigare varit uteslutande gymnasial utbildning är det idag vanligare med krav på en eftergymnasial utbildning.”

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR) samt Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) har möjliggjort för redovisningsekonomer att efter avslutad utbildning och arbetslivserfarenhet kunna ansöka om auktorisation till redovisningskonsult. Svensk standard för redovisningstjänster, REKO, är ett ramverk för god sed för redovisningstjänster.

Branschorganisationernas krav för auktorisation till redovisningskonsult kräver högskolepoäng i företagsekonomi, handelsrätt och beskattningsrätt samt tre års praktisk erfarenhet som redovisningskonsult. Därför är kursinnehållet anpassat till de kunskapskrav som ställs av SRF och FAR. Det innebär att du som studerande efter fullföljd utbildning har en godkänd teoretisk grund för att senare söka auktorisation. Såväl utbildningsledaren som flertalet av medlemmarna i ledningsgruppen på Xenter är auktoriserade av SRF/FAR.

Efter utbildningen ska du ha kunskaper om/i:

 • löpande bokföring och redovisning för små och medelstora företag
 • bokslutsrutiner
 • årsredovisning i K2 samt övergripande kunskap om K3
 • gällande momslagstiftning
 • grundläggande koncernredovisning
 • juridik och handelsrätt relevanta för yrkesrollen
 • räkenskapsanalys med hjälp av analysinstrument såsom finansieringsanalys och nyckeltal
 • djupa kunskaper i REKO
 • rådgivarrollen
 • programmet Excel.

Efter utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • självständigt sköta den löpande redovisningen i små och medelstora företag
 • självständigt upprätta bokslut för samtliga företgasformer
 • självständigt sammanställa årsredovisning för K2- och K3-företag
 • sammanställa inkomstdeklarationer och momsdeklarationer för samtliga företagsformer
 • ge rådgivning i skattefrågor för privatpersoner och små/medelstora företag
 • analysera räkenskapsrapporter
 • arbeta med nyckeltals- och finansieringsanalyser och övriga analysmetoder
 • arbeta med koncernredovisning och koncernrådgivning
 • upprätta resultat- och likviditetsbudget
 • analysera och värdera nya arbetsrutiner och förändring av gamla
 • leda och utbilda medarbetare och kunder
 • arbeta med Excel.

Efter utbildningen ska du ha kompetenser för att:

 • arbeta som redovisningskonsult på en redovisnings- eller revisionsbyrå
 • ha eget ansvar för redovisning, deklaration och rådgivning till kundföretag
 • efter erforderlig praktiktid på redovisningsbyrå ansöka om Auktoriserad redovisningskonsult
 • arbeta som redovisningskonsult i egen regi
 • arbeta i bemanningsbranschen som redovisningskonsult mot kunder
 • kommunicera ekonomisk information och använda detta i sin rådgivarroll.

Kurser i utbildningen:

 • Affärskommunikation, 15p
 • Allmän företagsekonomi, 20p
 • Allmän företagsekonomi, 20p
 • Beskattningsrätt, 50p
 • Branschkunskap och REKO, 20p
 • Ekonomistyrning, 30p
 • Examensarbete, 15p
 • Juridik och handelsrätt, 50p
 • LIA, 100p
 • Redovisning 1, 50p
 • Redovisning 2, 50p
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning, Distans

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet, samt minst betyget godkänt/E i:

 • Engelska 5/Engelska A eller motsvarande
 • Matematik 1a/1b/1c/Matematik A eller motsvarande
 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2/Svenska B eller motsvarande

Dessutom krävs dokumenterad praktisk erfarenhet av bokföring och redovisning i minst två år.

Sista ansökningsdag:  –

Start: eventuell start i augusti 2018

Dokument
Länkar