Registrator/Dokumentcontroller

OBS! Sökt utbildning. Startbesked från yh-myndigheten kommer den 29 januari 2019.

Registratorer anställs inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Huvuduppgiften är att upprätthålla de krav som ställs avseende insyn i den offentliga verksamheten.


Arbetsuppgifter för en registrator: 

 • Hantera information som inkommer eller uppstår inom organisationen på ett juridiskt korrekt sätt.
 • Registrera och diarieföra i digitala ärendehanteringssystem.
 • Författa skrivelser och kommunicera med allmänheten på ett juridiskt korrekt och kommunikativt sätt.
 • Bedöma den egna förmågan och vilka ärenden som ska
 • lämnas vidare till annan yrkesroll.
 • Stötta och utbilda medarbetare i dokument- och informationshantering.
 • Utveckla sin egen förmåga att bedöma hur olika typer av information ska hanteras.

Förmågor som är viktiga för yrkesrollen:

 • Kommunikationsförmåga, uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Grundläggande kunskap om det offentliga samhällets organisering.
 • Förmåga att samarbeta med övriga yrkesroller inom informationshanteringskedjan

Efter utbildningen ska du bl.a. ha kompetenser för att:

 • självständigt behandla informationshantering i offentlig verksamhet på ett sätt som leder vidare till professionell utveckling i yrkesrollen som registrator/dokumentcontroller
 • övervaka informationshantering samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som registrator/dokumentcontroller

Kurser i utbildningen

 • Dokumenthantering 30 p
 • Examensarbete 5 p
 • Förändringsledning 15 p
 • Juridik för registratorer 30 p
 • Lärande i arbete 60 p
 • Offentlighet och sekretess 30 p
 • Systemförvaltning 30 p

Längd

40 veckor (200 YH-poäng) 

Form

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Start

Augusti 2019

Ex­a­men
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Krav

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt minst betyget godkänt/E i Samhällsvetenskapsprogrammet

• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p 

• Samhällskunskap 2, 100p