Servicetekniker för storköksmaskiner

Servicetekniker är ett varierande yrke med teknik och kundkontakt i fokus. Det råder stor brist på kvalificerade storkökstekniker som kan hålla den allt mer avancerade utrustningen i storkökens maskinpark funktionell.

Storköksmaskinerna har under de senaste åren blivit mer avancerade och i högre grad automatiserade. De styrs av olika system som ofta är komplexa för att klara användarnas miljö-, effektivitets- och kvalitetskrav. Storköksmaskiner installeras inte enbart i traditionella miljöer som storkök, utan också i restauranger. Branschen ser en ökad försäljning av storköksmaskiner till dagligvaruhandeln. Visste du att över 6 miljoner portioner serveras i Sverige varje dag. 

 ”Vi är mycket beroende av kunniga och utbildade servicetekniker. Det är viktigt för oss att våra storköksmaskiner fungerar, när något händer behöver vi snabb och informativ respons om vad felet är, vad kostnaden blir och om det är lönsamt att göra någon reparation. Det är viktigt att allt ifrån felanmälan till slutförandet hanteras yrkesmässigt korrekt. Teknikern kommunicerar och rapporterar till ansvarig på plats.”
Jan Gren, Kökschef, World Trade Center Stockholm AB.

 

”Vi verkar på en marknad som hela tiden växer och som har en hög teknisk utveckling. Vårt behov av välutbildade tekniker som klarar av att hantera nya generationers maskiner är stort. Det är få som insett hur varierande och utvecklande det är att jobba som servicetekniker i storköksbranschen.”
Kristian Ekström, Sverigechef Electrolux Professional, marknadsledande producent av storköksmaskiner.

Krav på energieffektiviseringar och mer miljömässigt skonsamma lösningar är också en drivkraft för reinvestering av den befintliga parken av storköksmaskiner. Denna utveckling ställer samtidigt krav på ny kompetens bland landets servicetekniker. Samtidigt ställer också serviceföretagens kunder ökade krav på tillgänglighet och god service. Det handlar inte bara om teknisk service utan också om det urbana samhällets krav på snabbhet och service.


”Efterfrågan på nya serviceteknikertekniker beror på flera faktorer: Det råder redan idag stor brist på kvalificerade tekniker, och utrustningen blir mer och mer avancerad. Det är inte längre bara en termostat och element i en ugn, utan mycket elektronik, mekanik, och kretskort, etc. Induktion kommer att växa likaså. Allt blir mer avancerat, jämförbart med utvecklingen av bilar. Utöver detta så växer även efterfrågan, och fler restauranger öppnar,”
Patrik Hellström, VD Servicepartner RMS AB.

 

Efter YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • utföra mätningar av olika inom branschen förekommande storheter och dess uttryck i enheter
 • installera olika typer av storköksmaskiner
 • noggrannt följa arbets- och säkerhetsinstruktioner
 • använda aktuella arbetsunderlag vid montering, anslutning, avhjälpande av fel och service/underhåll
 • utföra och följa upp egenkontroll
 • läsa produktmanualer och ritningar för olika storköksmaskiner
 • utföra inom området förekommande praktiska arbetsmoment
 • lösa uppkomna problem självständigt och med säkerhet i fokus.


Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • lagar, regler och andra föreskrifter samt standarder inom fackområdet
 • aktuella teknikområden
 • i yrkesrollen förekommande arbetsmoment där säkerhet, arbetsmiljö och hälsa står i fokus
 • fackmässighet i utförande av olika i yrket förekommande arbetsmoment
 • service samt behov av ordning på arbetsplatsen
 • relationer till andra yrkesgrupper samt till andra intressenter och kunder
 • affärsmässighet i yrkesrollen
 • matlagning i storkök
 • hygien och rengöring
 • energi och miljöfrågor av betydelse för branschen
 • branschens teknikutveckling
 • mångfaldsfrågor
 • yrkesrollens betydelse ur ett foodservicemarknadsperspektiv.

Kurser i utbildningen:

 • Automatisering, 15p
 • Branschöversikt miljö, säkerhetsfrågor och regler, 15p
 • Elektronik/datorteknik, 10p
 • Elkunskap, 25p
 • Hydraulik/Pneumatik/Vakuum, 10p
 • Installation, 10p
 • LIA 1: installation, 30p
 • LIA 2: reparation, service och underhåll, 35p
 • Mekanik, 20p
 • Service, livsmedelsmiljö, produktionsteknik och energi, 15p
 • Vatten/gas/ånga/kyla, 15p
Dokument
YH-katalog 2016

2.7MB (PDF)

Anna Hedrén
Utbildningsledare
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 40 veckor (200 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav:

 • Förutom grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan
 • Krav på någon av nedanstående kurser/program/kunskaper;

Praktisk ellära, El-lära 1, Elkraftteknik, Växelström trefas, Elkompetens A och B, Industritekniska Processer 1 och Underhåll elteknik, Industriell produktion A och Underhåll A och B eller motsvarande förvärvade kunskaper.

Eller om du gått något av följande program:
El- och energiprogrammet eller VVS- och fastighetsprogrammet eller Industritekniska programmet.

För dig som saknar El-lära erbjuder vi en preparandkurs strax innan kursstart.
Anmäl dig till kursen via ditt personliga brev då du ansöker till utbildningen.
Vid frågor kontakta anna.hedren@xenter.se

Sista ansökningsdag: 9 maj 2017

Start: 28 augusti 2017