Storkökstekniker

Laga allt utom maten. Storkökstekniker är ett varierande yrke med teknik och kundkontakt i fokus. Det råder stor brist på servicetekniker som kan hålla den allt mer avancerade utrustningen i storkökens maskinpark funktionell. 

Markus studerar till storkökstekniker på Xenter

Varierande och fritt yrke

Som storkökstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och får arbeta praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke. Du är en problemlösare med mycket eget ansvar och har många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du restaurangernas och storkökens maskinpark. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård. 

Du behövs i branschen

Branschen har stor efterfrågan på storkökstekniker med aktuell och rätt kompetens. I Stockholm räknar man med att det i dagsläget saknas minst 80 storkökstekniker, men behovet är stort i hela landet. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många storkökstekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen skriker efter kompetent personal vilket innebär att du efter avslutad utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden och går direkt ut i jobb.

Eget storkökslabb på skolan

Xenter och flera företag i branschen har investerat i ett storkökslabb på skolan. Labbet har olika maskiner av olika märken för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur de olika maskinerna fungerar. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.

Praktik under en tredjedel av tiden

Under minst en tredjedel av utbildningen är du ute på praktik på valfri ort, för att du snabbt ska komma in i arbetet, få tips och råd från erfarna och yrkesverksamma och skapa framtida kontakter. Många hittar sin framtida arbetsplats redan under praktikperioden. Är du en person med ett intresse för teknik och som är noggrann och flexibel? Gillar du service, kundkontakt, att vara en problemlösare och  att arbeta praktiskt och strukturerat?  Då kan utbildningen Servicetekniker för storkök vara rätt för dig.


”Vi är mycket beroende av kunniga och utbildade servicetekniker. Det är viktigt för oss att våra storköksmaskiner fungerar, när något händer behöver vi snabb och informativ respons om vad felet är, vad kostnaden blir och om det är lönsamt att göra någon reparation. Det är viktigt att allt ifrån felanmälan till slutförandet hanteras yrkesmässigt korrekt. Teknikern kommunicerar och rapporterar till ansvarig på plats.”
Jan Gren, Kökschef, World Trade Center Stockholm AB.

Inspirationsfilm från Rational

 

"Behovet av storkökstekniker är stort och rikstäckande , med denna utbildning i bagaget så kan Ni bosätta Er i stort sett varsomhelst i landet och få ett spännande och utvecklande arbete som storkökstekniker då behovet finns överallt"

Ralf Salonen, VD Metos

Efter avslutad YH-utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • arbeta med både nyinstallation, service, reparation och underhåll av storköksutrustning
 • verka professionellt i yrket som servicetekniker för storköksmaskiner
 • ha den systemförståelse som krävs av en kompetent servicetekniker för storköksmaskiner
 • korrekt välja ut och använda nödvändiga verktyg
 • bedöma den egna arbetsinsatsens fackmannamässighet
 • efter utbildningen följa med i den tekniska utvecklingen inom yrkesområdet
 • följa grundläggande principer för kvalitetssäkring och internkontroll
 • förstå vilka faktorer som påverkar företagets lönsamhet och kvalitetskrav
 • fackmässigt utföra i yrkesrollen förekommande arbetsuppgifter så att säkerhet, arbetsmiljö och
 • hälsa står i fokus
 • fackmässigt vistas i storkök enligt de regler som gäller för foodservicemarknaden.Kurser i utbildningen:

 • Automatisering, 15p
 • Branschöversikt miljö, säkerhetsfrågor och regler, 15p
 • Elektronik/datorteknik, 10p
 • Elkunskap, 25p
 • Hydraulik/Pneumatik/Vakuum, 10p
 • Installation, 10p
 • LIA 1 (praktik på valfri ort): installation, 20p
 • LIA 2 (praktik på valfri ort): reparation, service och underhåll, 45p
 • Mekanik, 20p
 • Service, livsmedelsmiljö, produktionsteknik och energi, 15p
 • Vatten/gas/ånga/kyla, 15p