Servicetekniker för storköksmaskiner

Laga allt utom maten. Storkökstekniker är ett varierande yrke med teknik och kundkontakt i fokus. Det råder stor brist på servicetekniker som kan hålla den allt mer avancerade utrustningen i storkökens maskinpark funktionell. 

Varierande och fritt yrke

Som storkökstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och får arbeta praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke. Du är en problemlösare med mycket eget ansvar och har många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du restaurangernas och storkökens maskinpark. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård. 

Du behövs i branschen

Branschen har stor efterfrågan på storkökstekniker med aktuell och rätt kompetens. I Stockholm räknar man med att det i dagsläget saknas minst 80 storkökstekniker, men behovet är stort i hela landet. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många storkökstekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen skriker efter kompetent personal vilket innebär att du efter avslutad utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden och går direkt ut i jobb.

Eget storkökslabb på skolan

Xenter och flera företag i branschen har investerat i ett storkökslabb på skolan. Labbet har olika maskiner av olika märken för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur de olika maskinerna fungerar. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.

Praktik under en tredjedel av tiden

Under minst en tredjedel av utbildningen är du ute på praktik, för att du snabbt ska komma in i arbetet, få tips och råd från erfarna och yrkesverksamma och skapa framtida kontakter. Många hittar sin framtida arbetsplats redan under praktikperioden. Är du en person med ett intresse för teknik och som är noggrann och flexibel? Gillar du service, kundkontakt, att vara en problemlösare och  att arbeta praktiskt och strukturerat?  Då kan utbildningen Servicetekniker för storkök vara rätt för dig  ”Vi är mycket beroende av kunniga och utbildade servicetekniker. Det är viktigt för oss att våra storköksmaskiner fungerar, när något händer behöver vi snabb och informativ respons om vad felet är, vad kostnaden blir och om det är lönsamt att göra någon reparation. Det är viktigt att allt ifrån felanmälan till slutförandet hanteras yrkesmässigt korrekt. Teknikern kommunicerar och rapporterar till ansvarig på plats.”
Jan Gren, Kökschef, World Trade Center Stockholm AB.

 

”Vi verkar på en marknad som hela tiden växer och som har en hög teknisk utveckling. Vårt behov av välutbildade tekniker som klarar av att hantera nya generationers maskiner är stort. Det är få som insett hur varierande och utvecklande det är att jobba som servicetekniker i storköksbranschen.”
Kristian Ekström, Sverigechef Electrolux Professional, marknadsledande producent av storköksmaskiner.

Krav på energieffektiviseringar och mer miljömässigt skonsamma lösningar är också en drivkraft för reinvestering av den befintliga parken av storköksmaskiner. Denna utveckling ställer samtidigt krav på ny kompetens bland landets servicetekniker. Samtidigt ställer också serviceföretagens kunder ökade krav på tillgänglighet och god service. Det handlar inte bara om teknisk service utan också om det urbana samhällets krav på snabbhet och service.


”Efterfrågan på nya serviceteknikertekniker beror på flera faktorer: Det råder redan idag stor brist på kvalificerade tekniker, och utrustningen blir mer och mer avancerad. Det är inte längre bara en termostat och element i en ugn, utan mycket elektronik, mekanik, och kretskort, etc. Induktion kommer att växa likaså. Allt blir mer avancerat, jämförbart med utvecklingen av bilar. Utöver detta så växer även efterfrågan, och fler restauranger öppnar,”
Patrik Hellström, VD Servicepartner RMS AB.

 

Efter YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • utföra mätningar av olika inom branschen förekommande storheter och dess uttryck i enheter
 • installera olika typer av storköksmaskiner
 • noggrannt följa arbets- och säkerhetsinstruktioner
 • använda aktuella arbetsunderlag vid montering, anslutning, avhjälpande av fel och service/underhåll
 • utföra och följa upp egenkontroll
 • läsa produktmanualer och ritningar för olika storköksmaskiner
 • utföra inom området förekommande praktiska arbetsmoment
 • lösa uppkomna problem självständigt och med säkerhet i fokus.


Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • lagar, regler och andra föreskrifter samt standarder inom fackområdet
 • aktuella teknikområden
 • i yrkesrollen förekommande arbetsmoment där säkerhet, arbetsmiljö och hälsa står i fokus
 • fackmässighet i utförande av olika i yrket förekommande arbetsmoment
 • service samt behov av ordning på arbetsplatsen
 • relationer till andra yrkesgrupper samt till andra intressenter och kunder
 • affärsmässighet i yrkesrollen
 • matlagning i storkök
 • hygien och rengöring
 • energi och miljöfrågor av betydelse för branschen
 • branschens teknikutveckling
 • mångfaldsfrågor
 • yrkesrollens betydelse ur ett foodservicemarknadsperspektiv.

Kurser i utbildningen:

 • Automatisering, 15p
 • Branschöversikt miljö, säkerhetsfrågor och regler, 15p
 • Elektronik/datorteknik, 10p
 • Elkunskap, 25p
 • Hydraulik/Pneumatik/Vakuum, 10p
 • Installation, 10p
 • LIA 1: installation, 30p
 • LIA 2: reparation, service och underhåll, 35p
 • Mekanik, 20p
 • Service, livsmedelsmiljö, produktionsteknik och energi, 15p
 • Vatten/gas/ånga/kyla, 15p
Dokument
YH-katalog 2017

10.6MB (PDF)

Anna Hedrén
Utbildningsledare
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 40 veckor (200 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav:

 • Förutom grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan
 • Krav på någon av nedanstående kurser/kunskaper;

Praktisk ellära, El-lära 1, Elkraftteknik, Växelström trefas, Elkompetens A och B, Industritekniska Processer 1 och Underhåll elteknik, Industriell produktion A och Underhåll A och B eller motsvarande förvärvade kunskaper.

För dig som saknar El-lära erbjuder vi en preparandkurs den 17 – 21 juni. Anmäl dig till kursen via ditt personliga brev då du ansöker till utbildningen.
Vid frågor kontakta anna.hedren@xenter.se

Sista ansökningsdag: 9 maj 2017

Start: 28 augusti 2017

Länkar