Specialist – Elmotordrivna fordon

En snabbt ökande försäljning av elbilar, hybridbilar och bränslecellsdrivna fordon skapar ett ökat behov av verkstadspersonal för service och reparationer.

Utbildningen ger kunskaper för att kunna arbeta med felanalys och genomförande av reparationer och underhåll av elmotordrivna fordon. Yrkesrollen är bilmekaniker eller fordonstekniker (vidareutbildad mekaniker) med en avsevärd kunskapsfördjupning avseende moderna elmotordrivna fordon.

Det fattas 6000 välutbildade i branschen, vilket betyder flera hundra för landets Ford-verkstäder! Martin Olofsson, Ford Motor Company Sverige AB

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • kunna söka och ta till sig ny teknik ifrån tidningarsartiklar, internet och forskningsartiklar
 • förstå vikten i att ständigt sätta sig in i ny teknik och det livslånga lärandet för att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför
 • första, förebygga och hantera risker i tekniska system
 • utifrån systematisk felanalys föreslå och genomföra lämpliga åtgärder.

Kurser i utbildningen

 • Elektriska fordonskomponenter, 20 p
 • Examensarbete, 6 p
 • Fordonsburen datakommunikation och datorer, 14 p
 • Kundrelationer    5 p
 • Lärande i arbete 1, 25 p
 • Lärande i arbete 2, 35 p
 • Ny teknik, 15 p
 • Risker i tekniska system, 20 p
 • Språk, 20 p
 • Systematisk felsökning och strukturerade åtgärder, 30 p
 • Valbara kurser
 • Energiteknik med fysik, 30 p
 • Fordonskomponenter med energiteknik, 30 p
Värt att veta

Längd: 44 veckor (220 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Examen
Godkända studenter får ett examensbevis om 220 YH-poäng

Behörighetskrav
Betyg E/G/3 i följande kurser:

El- och enerigprogrammet
Praktisk ellära, 100p
Elektromekanik, 100p
Mekatronik 1, 100p

--- Eller ---

Fordons- och transportprogrammet
Maskin- och lastbilsteknik - introduktion, 200p
Fordonsteknik - introduktion, 200p

--- Eller ---

Fordonsteknik - introduktion, 200p
Personbilsteknik - introduktion, 200 p

Sista ansöknings­dag: 9 maj 2018

Start: augusti 2018

Dokument
Länkar