Trycksaksproducent

I vår YH-utbildning Trycksaksproducent har du möjlighet att gå en modern grafisk utbildning och bli en framtida tryckare/operatör på bara tre terminer.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment i tryckteknik för främst offset-, digital- och storformatstryck. Till detta kommer omfattande praktik ute på olika företag. Efter avslutad grafisk yrkesutbildning kan du börja arbeta som tryckare/operatör på exempelvis offset- eller dagstidningstryckeri eller inom digital- och storformatsproduktion. Utbildningens mål är att få deltagarna att utvecklas till tryckare med kunskaper om hela produktionsförloppet inom grafisk produktion. Behovet av yrkesutbildad personal är stort, både för att möta den tekniska utvecklingen och för att täcka upp för pensionsavgångar.

 

YH-utbildningen Trycksaksproducent i korthet

  • tryckteknikpraktik i offset-, digital- och storformatsmaskiner (körning, styrning, kontroll)
  • tryckteknikteori för offset- och digitaltryck (utrustning, material)
  • grafiska produktionsflöden
  • digitala dokument för trycksaksproduktion (Adobe CS6 m.fl program)
  • kvalitet och miljö (ISO standard och certifierad grafisk produktion)
  • produktionsekonomi, projektledning och förbättringsarbete.

 

Utbildningslängd och ort

YH-utbildningen Trycksaksproducent är en yrkeshögskoleutbildning som omfattar tre terminer och ger 300 YH-poäng.
Studierna bedrivs på heltid vid Xenter i Tumba inom Botkyrka kommun.

Lärande i arbete (LIA)

En stor och viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA), det vill säga din praktik ute i näringslivet. Under utbildningen kommer du att praktisera totalt 17 veckor, uppdelade på två perioder. Detta gör utbildningen mycket verklighetsnära och LIAn blir ofta inkörsporten till en framtida anställning.

Läs mer om utbildningens bakgrund
Läs mer om utbildningens innehåll i kursöversikten
Terminstider

Artiklar om utbildningen

Läs om tidigare studenters erfarenheter av utbildningen och branschen

 

Dokument
YH-katalog 2015

2.1MB (PDF)

Digitaltryck Jonas Petersson
Foto: 
Patrik Lark
Foto: 
Guy Ekholm
Värt att veta

Längd
60 veckor

Form
Yrkeshögskoleutbildning är en studiemedelsberättigad, eftergymnasial utbildning.

Examen
Godkända studenter får efter utbildningen ett Examensbevis om 300 YH-poäng.

Krav
Yr­keshögsko­le­behörig­het + särskil­da förkun­ska­per i Matematik A / Ma 1a/ 1b/ 1c, Svens­ka A/ Sv 1/ Sv and­raspråk 1.

Startdatum
augusti/september 2015

Sista ansökningsdag
20 augusti 2015

Länkar