Underhållstekniker automation

OBS! Sökt utbildning. Startbesked från yh-myndigheten kommer den 29 januari 2019.

Vi har en pågående modernisering av den svenska industrin, vi står inför den fjärde industriella revolutionen vilket ställer ökade krav på kompetenser inom exempelvis automation, programmering och digitalisering.

Det här medför att underhållstekniker behöver ny och modernare utbildning än tidigare, yrkesrollen innefattar inte längre enbart mekaniska och elektriska problem, utan underhållstekniker måste kunna orientera sig en allt mer komplex kontext: 

 • Specialiserade kunskaper i industriell automation, energieffektivisering och hållbar energiteknik
 • Specialiserad kunskap om kombinationen mellan elteknik och mekanik
 • Sambandet mellan underhållsteknik och ekonomi samt grundläggande kunskaper i LCC-kalkylering
 • Kunna lösa och analysera vanligt förekommande problem inom underhållsteknik
 • Ha övergripande kunskaper inom mekanik, hydraulik, pneumatik och svetsning
 • Elsäkerhet och kunskaper inom växelström, likström, sensorer och reläteknik
 • Ha insikt i säkert underhållsarbete
 • Orientering kring olika underhållsfilosofier så som TPM och Lean Maintenance
 • Underhållsdokumenationens värde, underhållsterminologi och driftsäkerhetsberedning
 • Specialiserade kunskaper i mekanik vid värmebehandling, vibrationsteknik, trilogi, pumpar, mm.

Efter utbildningen ska du bl.a. ha kompetenser för att:

- Utföra självständigt felsökning, felavhjälpning och igångkörning av en maskinlinje. - Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll. 

- Förstå och tolka underhållsdokumentation.

- Klara att felsöka i sammansatta automatiserade system. 

- Kunna hantera program i PLC och PC. 

- Kunna förstå och tolka system för tillståndsbaserat underhåll.

Kurser i utbildningen

 • Arbetsledning 15 p
 • Automation 50 p
 • Elteknik 40 p
 • Examensarbete 15 p
 • Felsökning och materiallära 30 p
 • Hållbar energianvändning 15 p
 • LIA 1 45 p
 • LIA 2 65 p
 • Matematik för tekniker 30 p
 • Mekanik 1 20 p
 • Mekanik 2 30 p
 • Underhållets uppläggning och stödfunktioner 45 p

Längd

80 veckor (400 YH-poäng)

Form

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Start

Augusti 2019

Ex­a­men
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om XXX YH-poäng

Krav

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt minst betyget godkänt/E i: Teknikprogrammet

• Mekatronik 1, 100p 

• Ellära 1, 100p 

--- Eller ---

Industritekniska programmet

• Ellära 1, 100p

• Mekatronik 1, 100p

--- Eller ---

• Teknik 1, 150p 

--- Eller ---

El- och enerigprogrammet

• Praktisk ellära, 100p

• Mekatronik 1, 100p