VR-producent

VR-branschen växer explosivt och allt fler företag använder sig av VR360-produktioner till sina produkter och tjänster. Utbildningen på Xenter ger dig de rätta resurserna och den rätta kompetensen för att kunna gå direkt ut i jobb efter din utbildning.

Elin utbildar sig till VR-producent på Xenter. Foto: Patrik Lark.

En roll som utvecklas

Yrkesrollen ligger nära TV/film-producent, men då VR360-film har nya förutsättningar krävs en yrkesroll med andra kompetenser. Många företag satsar på VR360-produktioner, både inom reklam och film, men också inom utbildning. Även traditionella medier som TV och tidningar har börjat använda sig av denna nya form av kommunikation. Sverige är i allra högsta grad en del av en global marknad varför internationella VR-trender även kommer få stort genomslag i Sverige.


VR växer kraftigt

Virtual reality (VR) har exploderat de senaste åren som ett nytt medieformat inom bland annat kommunikations- och produktionsbranschen. Branschen kommer växa explosivt under de närmaste åren och efterfrågan på personal med rätt och aktuell kompetens är stor. Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och är skräddarsydd efter marknadens behov. Det ger dig den kompetens som efterfrågas och garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.


Nära samverkan med branschen

Xenter har investerat med resurser som kameror, mjukvara och redigering, för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur teknik och storytelling inom VR fungerar. Under en fjärdedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik (lärande i arbete). Det är då du får erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig, skapar framtida kontakter och träffar företag som har stora behov av att rekrytera.


Kreativitet varvas med teknik

I denna YH-utbildning samarbetar vi med flera företag som är framstående inom tekniken och arbetar med det senaste inom branschen. VR360 är visserligen ett tekniskt område, men det finns även ett stort behov av kreativ talang av olika typer inom området. Är du en kreativ person som vågar prova nya sätt att tänka, gillar du teknik och vill vara med i utvecklingen av framtidens VR? Då är det här utbildningen för dig.


”80-90% av allt vi gör för tillfället är VR-produktioner, och vi ser en starkare och starkare efterfrågan", säger Marcus Hellman på Good Times Studio.


Se vår kortfilm om VR-utbildningen:

vr-producent

Efter YH-utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • utforma en innovativ produktionsidé som är genomförbar i VR360
 • självständigt hantera utrustning och mjukvara för att genomföra en enklare VR360-produktion
 • i samverkan med andra producera och projektleda en VR360-produktion – att omvandla en idé till färdig VR360-produktion
 • bedöma och värdera den egna arbetsinsatsen och den färdiga VR360-produktionen, i relation till förväntade krav från beställare
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och följa kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
 • värdera information och metoder inom arbetsområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.

Kurser i YH-utbildningen:

 • 360-media – Kamera och ljus, 40 p
 • 360-media – Ljud, 30 p
 • LIA 1, 25p och LIA 2, 75 p
 • Postproduktion 1 och 2, 100 p
 • Preproduktion, 40 p
 • Projektkunskap och projektledning, 20 p
 • Självständigt arbete, 30 p
 • Storytelling för VR, 40 p
Kontakt:
Anders Lindgren
Utbildningsledare
Stiching – sy ihop filmbilder till en 360-produktion
Stitching – sy ihop filmbilder till en 360-produktion
Foto: 
Patrik Lark
Anton testar VR360-kameran i klassrummet.
Anton testar en VR360-kamera i klassrummet.
Foto: 
Patrik Lark
VR360-kameror, VR-glasögon och mikrofoner i klassrummet.
VR360-kameror, VR-glasögon och mikrofoner i klassrummet. Men viktigast är ändå storytelling, att skapa ett intressant innehåll.
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Yr­kes-högsko­le­ut­bild­ning är en ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan

Sista ansökningsdag:

Startdatum: ingen kursstart 2020

Dokument
VR360-filmer
Titta på några av de filmer som de studerande har producerat under sina första månader (de 8 första filmerna). Välj en webbläsare som stödjer 360-formatet – webbläsarna Chrome eller Firefox. Klicka på ikonen 360 så kan du skrolla runt i 360-miljön.