VR-producent

VR-branschen växer explosivt och allt fler företag använder sig av VR360-film till sina produkter och tjänster. Du kan bli en av de första som tar YH-examen som VR-producent inom VR360.

En roll som utvecklas

Yrkesrollen ligger nära TV/film-producent, men då VR360-film har nya förutsättningar krävs en yrkesroll med andra kompetenser. Många företag satsar på VR360-produktioner, både inom reklam och film, men också inom utbildning. Även traditionella medier som TV och tidningar har börjat använda sig av denna nya form av kommunikation. Sverige är i allra högsta grad en del av en global marknad varför internationella VR-trender även kommer få stort genomslag i Sverige.


VR växer kraftigt

Virtual reality (VR) har exploderat de senaste åren som ett nytt medieformat inom bland annat kommunikations- och produktionsbranschen. Branschen kommer växa explosivt under de närmaste åren och efterfrågan på personal med rätt och aktuell kompetens är stor. Utbildningen är framtagen tillsammans med VR360-branschen och är skräddarsydd efter marknadens behov. Det ger dig den kompetens som efterfrågas och garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.


Nära samverkan med branschen

Xenter har investerat i en VR360-studio med mjukvara och redigering, för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur teknik och storytelling inom VR fungerar. Under en fjärdedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik (lärande i arbete). Det är då du får erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig, skapar framtida kontakter och träffar företag som har stora behov av att rekrytera.


Kreativitet varvas med teknik

I denna YH-utbildning samarbetar vi med Media Monks, Nice One (MTG) och flera andra företag som är framstående inom tekniken och arbetar med det senaste inom branschen. VR360 är visserligen ett tekniskt område, men det finns även ett stort behov av kreativ talang av olika typer inom området. Är du en kreativ person som vågar prova nya sätt att tänka, gillar du teknik och vill vara med i utvecklingen av framtidens VR? Då är det här utbildningen för dig.


”80-90% av allt vi gör för tillfället är VR-produktioner, och vi ser en starkare och starkare efterfrågan", säger Marcus Hellman på Good Times Studio.


Se vår informationsfilm om VR-utbildningen:

vr-producent


Efter YH-utbildningen ska du bland annat ha kunskaper om/i:

 • storytelling i VR360, och vad som gör det unikt i förhållande till traditionell storytelling
 • möjligheter och begränsningar med VR360-film
 • olika etablerade sätt att styra användaren (UX)
 • hur VR kan användas för att förstärka användarupplevelsen inom olika genrer, t.ex. reklam, dokumentär, film etc.
 • filminspelningsteknik och ljussättning för VR/360-film
 • ljudläggning för VR360-film
 • projektledning för VR360-produktion
 • efterbearbetning/postproduktion av inspelat material, t.ex. Nuke, Vahana och Premiere
 • grundläggande produktionsbudgetering


Efter YH-utbildningen ska du bland annat ha färdigheter i att:

 • skriva ett storyboard för en VR360-produktion
 • identifiera resurser och tillvägagångssätt för att genomföra en VR/360-produktion
 • hantera 360-kamera på inspelningsplats
 • ljussätta på inspelningsplats
 • hantera ljudutrustning på inspelningsplats
 • efterbearbeta inspelat material i branschanvänd mjukvara, t.ex. Nuke, Vahana och Premiere
 • anpassa innehåll till olika fysiska- (HMD:s) och sociala plattformar 


Efter YH-utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • utforma en innovativ produktionsidé som är genomförbar i VR360
 • självständigt hantera utrustning och mjukvara för att genomföra en enklare VR360-produktion
 • i samverkan med andra producera och projektleda en VR360-produktion – att omvandla en idé till färdig VR360-produktion
 • bedöma och värdera den egna arbetsinsatsen och den färdiga VR360-produktionen, i relation till förväntade krav från beställare
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och följa kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
 • värdera information och metoder inom arbetsområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.

Kurser i YH-utbildningen:

 • 360-media – Kamera och ljus, 40p
 • 360-media – Ljud, 30p
 • LIA, 100p
 • Postproduktion, 100p
 • Preproduktion, 40p
 • Projektkunskap och projektledning, 20p
 • Självständigt arbete, 30p
 • Storytelling för VR, 40p
Kontakt:
Lena Pettersson
Utbildningsledare
Anders Lindgren
Teknisk utbildningsledare
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Yr­kes-högsko­le­ut­bild­ning är en ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan

Sista ansökningsdag: 9 maj 2017

Startdatum: 28 augusti 2017

Dokument
YH-katalog 2017

10.6MB (PDF)

Länkar
Se olika VR-produktioner som man kan göra med VR360-film (ovan)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.