IT-branschen behöver folk - läs mer om Atea och deras behov

ATEA-Ledningsgruppen berättar om behoven inom IT.

Malin Meander, Konsultchef Säkerhet ATEA Sverige AB:

”Tittar man generellt på IT-säkerhet så delas den ju in i informationssäkerhet och IT-säkerhet och arbetskraft kommer garanterat att behövas inom dessa områden. Dessutom börjar vi få lagstöd inom EU för framförallt informationssäkerhetskrav med risker på stora viten för de som inte efterlever kraven. För att leva upp till dessa krav kommer ett antal olika IT-säkerhetsprodukter att behöva installeras vilket skapar en efterfrågan av personer som kan jobba med både informations- och IT-säkerhet.  Vi eftersöker därför kunskap inom riskhantering och logghantering, dessutom har vi fortfarande ett stort behov av att rekrytera folk som är kunniga inom brandväggar och antivirus.”

På atea.se kan du hitta massor av information om IT-säkerhet och hur det påverkar hela världen. De har också en egen blogg, "Landlagsbloggen", där deras experter bloggar om det senaste: Du hittar bloggen här:

https://www.atea.se/landslagsbloggen/